Den första eriksgatan
Medeltiden

För att legitimera ett kungaval i Sverige under medeltiden anordnades eriksgator där kungen skulle visas upp, godkännas och hyllas. Färden gick från Uppsala, medurs genom de viktigaste landskapen vid Vänern, Vättern och Mälaren.

Vikingatiden

Varför gömde man silversmycken under golvet på vikingagården i Viggbyholm?

1900-tal

Sveagruvan på hårda, kalla Svalbard skulle lägga grunden till Sveriges framtida energiförsörjning. Nu sopas spåren efter mänsklig aktivitet igen och Svea ska återställas till arktisk natur.

Scen från en bronsåldersby
Forntid

En hel samhällsstruktur låg bakom brons­ålderns import av metaller. Den lukrativa handeln tillgodosåg elitens behov av att manifestera sin makt med statusföremål. Men det fanns en mörk baksida till allt detta – slavhandel och plundring.

Johan Ling, professor i arkeologi vid Göteborgs universitet
Forntid

Ett spektakulärt arkeologiskt fynd har gjorts utanför Alingsås. Det rör sig om ett femtiotal praktfulla och välbevarade bronsåldersföremål – bland annat arm-, hals- och fotringar. Föremålen gömdes eller deponerades under ett stenblock någon gång under yngre bronsåldern, sannolikt 700–500 f Kr. Forskarna menar att detta är ett av Sveriges finaste fynd från den aktuella perioden.

Vy från i Gustavia, huvudort på ön Saint-Barthélemy.
1800-tal

I nära hundra år var ön Saint-Barthélemy en svensk koloni i Västindien. Sveriges roll i det karibiska slaveriet har dock sällan blivit till mer än små fotnoter i historieböckerna – tills historiker för några år sedan började gå igenom ett tidigare nästan outforskat arkiv.

Polska Anna Grinzweig på en båt
1900-tal

En ny bok berättar om polska judar som fördrevs efter studentupproren 1968.

Carl Pipers fältsäng
1700-talet

Unikt objekt från stora nordiska krigets dagar.

Rydboholms slott
Vasatiden

Ett par mil nordost om Stockholm ligger Rydboholm. Här växte en viss Gustav Eriksson upp, och möjligen var det just här som den blivande kungen såg dagens ljus. Slottet ruvar hur som helst på mycket mer historia än så. Bland annat blev två av dess herrar halshuggna.

Baltisk flyktingbåt på Gisslingö i Stockholms norra skärgård.
1900-tal

Över 30 000 människor flydde från Baltikum till Sverige under andra världskriget. Än idag finns det spår kvar efter balternas flyktbåtar.

Svenska balettens stjärnan Jean Börlin tillsammans med några andra dansare på ett tak i Paris.
1900-tal

Hösten 1920 inleddes vad som har kallats svensk teaters största äventyr. Svenska baletten i Paris gav under några hektiska år hela 720 föreställningar i Europa och Amerika. Den både förnyade scenkonsten och spred svensk kultur i två världsdelar.

Rökstenen
Forntid

En av världens mest kända, och mest förbryllande runstenar är den så kallade Rökstenen i Östergötland. Länge har forskare försökt begripa vad dess märkliga och rekordlånga runinskrift betyder. Nu tycks fyra svenska professorer ha lyckats tyda tecknen.