En bild av Örnen, strax efter att luftballongen havererade på isen
Upptäckare

Den djärva expeditionen blev ett fiasko. Salomon August Andrée, Knut Frænkel och Nils Strindberg skulle aldrig nå Nordpolen, som tänkt.

Upptäckare

Han föddes och dog fattig. Där­­emellan blev han förmögen på häst­affärer, missionerade i Centralasien, smidde järnvägs­planer med Ivar Kreuger och utsågs till hertig av Mongoliet. August Larson var en äventyrare i ordets rätta bemärkelse.

Upptäckare

Otto Nordenskjölds forskningsanläggning i Antarktis är på väg att försvinna i havet. Nu har den dokumenterats digitalt av ett svenskt-argentinskt forskarteam.

Upptäckare

De var unga och drömde om att utforska okända områden i polarvärlden. Kanske ville de även bli först att nå Nordpolen? Snart 130 år efter att de gav sig av är deras öde fortfarande ett mysterium.

Upptäckare

Få svenskar har blivit så hyllade som Sven Hedin. Hans expeditioner till Asiens inre gjorde honom världsberömd, samtidigt som hans politiska ställningstaganden fördömdes.

Upptäckare

I slutet av 1700-talet försökte flera europeiska kemister analysera luftens beståndsdelar. Bland dessa vetenskapsmän fanns Carl Wilhelm Scheele – en apotekare utan universitetsutbildning. Hans upptäckt av »eldsluft« skulle visa sig vara avgörande.

Upptäckare

Ernest Shackletons mål var att färdas tvärs över Antarktis. När hans fartyg slukades av isen blev det istället en lång – och strapatsrik – kamp för att överleva.

Upptäckare

Marco Polo var upphovsman till en av världshistoriens mest uppseendeväckande reseskildringar. Men samtiden avfärdade honom som lögnare – inte kunde väl Kina vara så överlägset västvärlden som den venetianske köpmannen påstod?

Upptäckare

1800-talets polarexpeditioner var som våra dagars rymdfärder – prestigefulla natio­nella projekt där ära, vetenskap och kommersiella intressen stod på spel. Adolf Erik Nordenskiölds ban­brytande färd med ångskeppet Vega genom Nordostpassagen gjorde Sverige till en stormakt inom polarforskningen.

Upptäckare

Christofer Columbus misstag kom att revolutionera världshistorien. Själv dog han i ensamhet och fattigdom, fortfarande fast övertygad om att det var en ny väg till Indien han hade hittat.

Upptäckare

Den svenska berggrunden är rik på metaller och mineral, och under 1700- och 1800-talen upptäckte svenska forskare en fjärdedel av de naturliga grundämnena, 23 av 92 stycken.

Upptäckare

Just i vackraste våren, då göken utropat sommaren emellan lövsprickningens och blomningens månader” föddes en son till komministern Nils Linnæus och hans hustru Christina Brodersonia. De var nygifta och bodde i Rås­hult, Stenbrohults socken, nära Smålands gräns mot Skåne.

Page 1 / 3