Hovet

Maskeraderna frodades vid de europeiska hoven som en av många festvarianter där de medverkande var utklädda. Under Gustav III:s tid var de kungliga maskeradbalerna i Stockholm populära tillställningar – fram till den i svensk historia så ödesdigra kvällen den 16 mars 1792.

Hovet

Kurt Haijby lyckades under en tioårsperiod få hovet att betala hundratusentals kronor för att han skulle hålla tyst om sina påstådda sexuella relationer med Gustaf V. När kungen var död inleddes en rättsprocess mot Haijby och en av de största skandalerna i Sverige briserade.

Hovet

Som exotisk gåva till Lovisa Ulrika hamnade en västindisk slavpojke vid det svenska hovet. När drottningen dog fick han chansen att starta ett nytt liv – som borgare i 1700-talets Stockholm.

Hovet

Lennart Bernadotte förlorade sina kungliga titlar när han gifte sig med Karin, en kvinna av folket. Han började ett nytt liv på familjegodset Mainau som han förvandlade till ett praktfullt blomsterparadis.

Gustav III:s hov avbildat 1779.
Hovet

Vad har man pratat för språk vid det svenska hovet, och vilken ställning har svenskan haft?

Hovet

Den blivande drottningen Hedvig Eleonora Charlottes dagböcker, brev och »biljetter» ger en spännande insyn i de kvinnliga nätverken vid det svenska hovet.

Hovet

När Sverige blev ett arvrike på 1500-talet fick de kungliga begravningarna en ny karaktär. Med pompa och ståt fördes den döde till sista vilan, en symbolladdad ceremoni som skulle säkra tronföljarens makt.

Hovet

Hedvig Elisabeth Charlotta, gift med Karl XIII, är utan tvivel den fliti­gaste dagboksskribent­en bland svensk histo­rias alla kungligheter. Vid sin bortgång efterlämnade hon fler än sjutusen tätt skrivna sidor som omfattar hennes liv från tiden som tonårig hertiginna vid Gustav III:s hov fram till bortgången 1818, då hon var drottning över Sverige och Norge. Hon hade bestämt att ingen fick läsa vad hon hade skrivit förrän femtio år efter hennes död, och det dröjde ända till början av 1900-talet innan dagböckerna publicerades.

Hovet

Ett sextiotal berättelser i bröderna Grimms digra samling av tyska folksagor handlar om kungen och hans tre söner. Ofta går de ut på att prinsarna ska försöka hitta den rätta hustrun och på så sätt vinna kungariket. Utan den rätta prinsessan – inget kungadöme.

Hovet

När den gamla kungaborgen Tre Kronor brann ner år 1697 befann sig Sverige i ett kulturellt bakvatten. Nu fanns chansen att visa vad landet förmådde ifråga om arkitektur och kultur. Det nya palatset skulle spegla Sveriges framstående position i världspolitiken.

Hovet

Ett besök på Stockholms slott är som en utflykt till en annan värld. Besökaren passerar högvakten, går vidare genom flera tunga portar och träder sedan in i en sagolik miljö, där inte bara inredningen tycks hämtad ur fiktionen utan även titlarna ger en känsla av förgången guldålder. Riksmarskalk, hovmarskalk, åldfru, hovauditör, taffeltäckare...

Hovet

Stockholms slott är en av Sveriges viktigaste historiska byggnader och dess miljöer och konstskatter är ovärderliga illustrationer till vår historia – givetvis ur centralmaktens synvinkel.

Page 1 / 2