Det svenska missionärs-paret Elin och Carl Börrisson rastar i en by i samband med en resa i Nedre Kongo 1897.
Kolonialism

Flera hundra svenskar deltog i belgiska kung Leopold II:s blodiga kolonisering av Kongo kring sekelskiftet 1900. Vissa av dem var medaktörer i terrorn mot lokalbefolkningen, andra blev visselblåsare.

Kolonialism

Under Kongokrisen sattes över 6000 svenska soldater in för att genomdriva FN:s vilja. Striderna blev periodvis mycket hårda och 19 svenskar omkom. En huvudrollsinnehavare var FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld.

Kolonialism

När den moriska hamnstaden Ceuta erövrades i augusti 1415 blev Portugal den första kolonialmakten. Landets imperium kom att sträcka sig över Asien, Afrika och Sydamerika och varade in på 1900-talets sista månader.

Kolonialism

Afrikas öde bestämdes i rikskansliet i Berlin 1884. Där samlades Europas ledande män för att stycka den resursrika kontinenten. Ingen afrikan var inbjuden.

Kolonialism

Mau Mau-rörelsen och de nationalistiska organisationer som fanns tidigare i Kenya är bara ett exempel på det motstånd som den europeiska uppdelningen av Afr

Kolonialism

Sommaren 1952 skakades Kenya av det blodiga Mau Mau-upproret, den första betydande resningen mot kolonialmakterna i Afrika.

Kolonialism

Nordirlands utveckling har genom århundraden präglats av inblandning från grannarna. Men engelsmännen var inte ensamma om att besätta området. Skottar dominerade den första vågen av kolonisering. Det berättar Ralf Rönnquist, historiker vid Lunds universitet, som har forskat kring motsättningarna på de brittiska öarna.