Ulrika Kärnborg
Stormaktstiden

Med romanen "Lejonburen" om drottning Kristina avslutar Ulrika Kärnborg sitt romanprojekt om stormaktstiden.

Stormaktstiden

Paul Borenberg har studerat tjänstehjonens liv under 1600-talet, en period när de betraktades som en förlängning av husbondefolkets armar och ben.

Stormaktstiden

Vintern 1658 stod Sveriges kung Karl X Gustav med sin armé på den danska halvön Jylland. Då bestämde han sig för att tåga rakt över isen mot Köpenhamn. Marschen blev ett av historiens mest vågade anfall.

Stormaktstiden

Slaget vid Lund har ofta beskrivits i termer av strategisk kyla och hjältemod. I verkligheten var det ett kaos framtvingat av eländiga förhållanden i fältlägret.

Stormaktstiden

För 300 år sedan gick Ryssland till angrepp längs den svenska ostkusten – från Norrköping i söder till Piteå i norr. Befolkningen skulle skonas men städer, byar, gårdar och förråd skulle skövlas och brännas.

Stormaktstiden

Nu ska Vasamuseet dokumentera och kartlägga de bitar av kläder och textil som bärgades med skeppet. Det ska ge en bild av hur 1600-talsmänniskan klädde sig.

Stormaktstiden

När Sverige växte till en stormakt i Europa var det andra länder som stod för kostnaderna. Framför allt Frankrike betalade frikostigt för att Sverige skulle föra krig.

Stormaktstiden

Ingen svensk har utövat lika mycket makt som rikskansler Axel Oxenstierna gjorde under 1600-talets första hälft. Byråkratin var hans vapen när han byggde ett nytt, modernare Sverige.

Stormaktstiden

Det är mer än 300 år sedan regalskeppet Kronan sjönk, men ännu gör dykarna nya fynd. Under sommarens undersökningar hittade man fartygets 107:e kanon i bottendyn utanför Ölands kust.

Karl XI
Stormaktstiden

I kraft av sin status som enväldig kung kunde Karl XI genomdriva ett storskaligt återtagande av adelns marker och gods. På tjugo år förlorade landets elit hälften av sina egendomar.

Översiktsbild över slottsbranden på slottet Tre kronor 1697.
Stormaktstiden

Vet man vilka böcker och dokument som förstördes vid den stora branden på slottet Tre kronor 1697?

Stormaktstiden

När den svenska armén på 1600-talet började tvångsutskriva soldater ökade behovet av att ta hand om dem som skadats. Ett första försök var krigsmanshuset i Vadstena där tjugofem soldatfamiljer fick fritt uppehälle. Idén var god, men föll inte väl ut.

Page 1 / 3