Polisens signalementsfotografi av överkonstapel Gustaf Stjärne.
Brott straff

Det väckte stor uppståndelse när polischefen i Stockholm sommaren 1920 beslutade sig för att häkta en av sina under­lydande för att ha dödat en ung kvinna. Mycket pekade på att överkonstapel Stjärne vid Klarapolisen var den skyldige. Men hur skulle det kunna bevisas? Följ med på en brottsutredning för ett sekel sedan!

En dödsdömd förs mot sin avrättning
Brott straff

De människor som begick allvarliga brott under stormaktstiden fick synnerligen stränga straff. Från att i århundraden ha hanterat konflikter och utdömt böter, utgick domstolarna nu från vedergällningens princip, enligt Bibelns »öga för öga, tand för tand«.

Brott straff

I mars 1794 spärrades Carl Michael Bellman in i Högvaktsflygeln på Stockholms slott – för en obetald skuld. Det blev början till slutet för den hyllade poeten. Följ med till hans cell och läs om dess historia!

Sture Lagerwall som Lasse-Maja i filmen med samma namn
Brott straff

Storförbrytaren Lasse-Maja blev rikskänd tack vare en förljugen självbiografi och sin fäbless för kvinnokläder.

Brott straff

Under våren och sommaren 1919 genomfördes en serie brutala mord i Bollstanäs norr om Stockholm. Dåden utfördes av den tsarvänliga Ryssligan, ledd av en gåtfull kosacköverste. Offren var påstådda bolsjevikagenter.

Brott straff

Medan manliga fångar hölls isolerade bodde kvinnorna i gemensamma logement. Total tystnad var dock påbjuden. Vi har tittat närmare på livet för kvinnorna i det sena 1800-talets fängelser.

Brott straff

På 1930-talet härjade ett samvetslöst förbrytargäng i trakterna av Sala. För att komma över pengar utförde ligan en rad uppmärksammade rånmord. Bakom det hela stod en karismatisk sektledare.

Brott straff

Hur såg man på homosexualitet i Sverige när den avkriminaliserades på 1940-talet och varför skedde det just då?

Brott straff

När Gustav III grundade det första sammanhållna polisväsendet passade han på att sätta upp en hemlig poliskår. Den höll koll på oppositionen mot den enväldige monarken – men också på kungens teaterkompani.

Brott straff

Einar Åberg var lika rabiat som outtröttlig i sitt judehat. För att stoppa honom skapades 1948 en ny lag – lagen om hets mot folkgrupp.

Brott straff

Under mer än tvåhundra år, från mitten av 1600-talet och framåt, förde den svenska staten en hård kamp mot sina egna medborgare för att stoppa olaglig införsel av diverse tullbelagda varor i riket. Kampen avgjordes först sedan staten gett upp striden.

Brott straff

Ny forskning om sexualbrott visar hur synen på de drabbade har förändrats genom århundradena.

Page 1 / 4