Språk

Som första svenska lärosäte erbjuder Lunds universitet jiddischstudier.

Språk

I doktorsavhandlingen Mästare och minnesmärken – studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden ger sig språkforskaren Magnus Källström

Språk

Ordbok över Sveriges dialekter är ett mycket långsiktigt projekt. Det startade redan på 1950-talet med insamling av källmaterial. Ambitionen är att skapa en faktabank över den dialektala svenska ordskatten i hela landet, byggd på nedtecknat material från 1600-talet fram till i dag. Det handlar om ungefär åtta miljoner språkprov.

Språk

Få svenskar ligger sömnlösa och grunnar på hur man bäst tilltalar varandra. Vi säger ”du” till såväl vän som fiende, kollega som chef. Så har det inte alltid varit.

Språk

När afrikanerna under slaveriets epok fångades in i Västafrika för frakt över Atlanten var det viktigt att de inte skulle kunna kommunicera med varandra, d

Språk

Det var symbolerna som drev fram den mänskliga intelligensen och språket var symbolernas färdmedel. Det säger forskning om människans utveckling under två miljoner år.

Språk

Gamla tiders riksdagsmän var sannerligen inga latmaskar. Det finns väldiga sviter av material från varje riksdag i våra arkiv. Det gäller inte minst frihet