Ordbok om dialekter stoppas

För drygt tio år sedan inleddes arbetet med att redigera ordboken. I tryckt form beräknas den bli ungefär sjutusen sidor. På senare år har man dock talat om att i första skedet göra en internetversion.

Arbetet med ordboken har bedrivits på Språk- och folkminnesinstitutet (Sofi) i Uppsala, en statlig myndighet som ansvarar för bland annat ortnamns- och dialektforskningen i Sverige. Sedan i fjol är ordbokschefen Gunnar Nyström den ende personen på Sofi som arbetar med projektet, tidigare var man flera forskare.

Och när Nyström i sommar går i pension ersätts han inte.

– Kompetensen försvinner med mig, säger Gunnar Nyström.

Sveriges hembygdsförbund är också bekymrat. Ledningen har uppvaktat regeringen och kräver att dialektprojektet drivs vidare. Och två politiska partier, centern och folkpartiet, har i motioner till riksdagen uttalat sig för att arbetet med ordboken ska fortsätta. Men chefen för Sofi, direktör Björn Lindquist, menar att myndigheten i dag saknar resurser.

– Vi jobbar i motvind, kultur är inte prioriterat, säger han, och konstaterar att Sofi tvingats dra ner på flera projekt, inte bara ordboken.

Det betyder dock inte att dialektforskningen ligger helt nere i Uppsala. Istället för att driva ordboken vidare har Sofi valt att satsa på ett dialektlexikon, en mindre volym i populär form.

Två personer arbetar i dag med detta, och ett resultat väntas om cirka fem–sex år. Därefter kan ordboksprojektet förhoppningsvis starta igen.

– Ett dialektlexikon kan ge nytt liv åt det långsiktiga projektet med ordboken, hoppas Björn Lindqvist.

Gunnar Nyström anser dock att ordboksarbetet inte kan skjutas på framtiden:

– Det är en katastrof för kulturarvet om inget görs nu.

En av de forskare som under 1990-talet arbetade med att bearbeta material till dialektordboken var språkvetaren Fredrik Lindström, mer känd som komiker och TV-personlighet. Hans program ”Värsta språket” har bidragit till att öka intresset för språkfrågor, och just nu arbetar han med ett nytt TV-program som ska handla just om Sveriges dialekter.

På Sofi hoppas man att allmänhetens ökade intresse för landets språkliga variationer ska påverka politikerna så att de ger mer pengar till forskningen på området.

Publicerad i Populär Historia 7-8/2005