Krig

Rysslands krig mot Ukraina aktualiserar frågan om vilket hot Sveriges granne i öst utgör. I denna artikel från 2014 kartlägger Magnus Västerbro svenskarnas månghundraåriga rysskräck.

Tredje riket

De skulle bli hustrur till tyska SS-män och hade i uppdrag att föda ariska barn för att säkra nazismens framtid. I amerikanska National Archives finns spåren bevarade efter 218 500 utvalda kvinnor. Britta från Stockholm var en av dem.

Krig

Gustav Vasas yngste son, hertig Karl, var inte nöjd med att det var hans brorson Sigismund, och inte han själv som var kung i Sverige. Spolingen var ju dessutom katolik och regerade över Polen. Hertigen samlade sina styrkor.

Engelbrekt (till häst) med sina dalkarlar
Krig

Högt skattetryck och hårt fogdevälde brukar anges som orsaker bakom resningen mot unionskungen Erik av Pommern. Historien om upproret som växte till ett inbördeskrig är dock mer komplex än så.

Soldatfru med barn
Krig

Att bo och verka i Sverige var svårt under Karl XII:s styre. Det långdragna kriget krävde ständigt ökade skatter, och allt fler unga män som kunde bli soldater. Vissa tog till desperata åtgärder för att slippa undan slagfälten, det finns det många skakande vittnesmål om.

Karl XII
Krig

Ur svenskt perspektiv är historien om ofredsåren 1700–21 i mångt och mycket berättelsen om Karl XII:s vuxna liv. Hans gärningar och ambitioner var direkt avgörande för krigets utveckling – och för att det höll på så länge.

Kibbutzmedlemmar
Andra världskriget

Strax före andra världskriget tog Sverige emot några hundra judiska barn och ungdomar från Nazityskland. Några av dessa flyktingar skapade en kibbutz på en herrgård utanför Falun – i väntan på att kunna resa vidare till Palestina.

På bilden: Bo Berg, chef för Krigsarkivet.
Krig

Åttio hyllkilometer handlingar flyttas från Östermalm till Arninge när Krigsarkivet får nya lokaler. Populär Historia fick störa krigsarkivarie Bo Berg i flyttstöket.

Svenska krig

I slutet av stora nordiska kriget utkämpades en sjöstrid mellan en svensk flottstyrka och en rysk galärflotta. Dramat utspelade sig i Ålands södra skärgård och kom att påverka ryssarnas härjningar av Sveriges ostkust. För den svenske viceamiralen väntade en utdragen rättsprocess.

Andra världskriget

Ny film skildrar bygget av Harparskoglinjen.

Tredje riket

Det var den 27 januari 1945 som Röda Armén befriade lägerfångarna i Auschwitz och den tyska naziregimens illgärningar blottlades. Idag är den 27 januari Förintelsens minnesdag. Här är historien om koncentrationslägret i Auschwitz.

Tredje riket

Med Heinrich Himmler i spetsen svällde Hitlers livvakt till en gigantisk nazistisk kamporganisation med såväl militära som polisiära befogenheter. Det fruktade SS skulle bestå av en ”renrasig arisk elit” och fick i uppgift att verkställa förintelsen.