Krig

När Hannibal tågade över Alperna med sina stridselefanter var det inget nytt. Elefanter har använts i krig i flera tusen år.

Kalla kriget

I andra världskrigets slutskede var Nazitysklands vetenskapsmän och deras uppfinningar högvilt för både USA och Sovjet. Trots krigsbrott togs de emot med öppna armar av segrarmakterna.

Kalla kriget

Sovjetunionen ockuperar Tjeckoslovakien i augusti 1968.

Beredskapstiden

År 1943 utkom den första versionen av »Om kriget kommer« med anvisningar och råd till allmänheten i händelse av krig. Nu har en ny version av skriften delats ut.

Krig

Inbördeskriget i Finland kom att splittra även Sverige. Regeringen såg genom fingrarna när det gällde vapensmuggling till den vita sidan och en svensk frivilligbrigad sattes upp.

Krig

När nationalismen slog igenom förenades svenskar och danskar i en vurm för det fornnordiska. Karl XV lovade 20.000 man i stöd när danskarna ville expandera söderut. Det hela slutade i ett stort haveri.

Beredskapstiden

Under andra världskriget kunde man se utländska militärplan flyga över Sverige. Ytterst sällan hann svenska jaktplan lyfta i tid. I stort sett allt försvar skedde med markbaserat luftvärn som sköt mot de främmande planen.

Svenska krig

Medan de tillfångatagna officerarna fick åka hem tvingade Karl XII de 15.000 meniga fångarna att strida för Sverige i ett eget regemente.

Befälhavare

När Sten Sture den yngre dog på Mälarens is tog Kristina Gyllenstierna över försvaret av Stockholm. Hon höll ut i fyra månader mot Kristian II:s danska trupper.

Svenska krig

Historien om kalabaliken i Bender och Karl XII:s hjältemodiga men dumdristiga försvar är väl känd. Mindre känt är att det fanns en order om att den skulle stoppas – och att kungen efter kalabaliken drabbades av utmattningssyndrom.

Andra världskriget

Fram till andra världskrigets slut ägde tyska företag ett antal gruvor i Sverige. Den nazistiska regeringen försökte utnyttja dem maximalt under kriget.

Svenska flottan närmar sig Fredrikstad under fälttåget mot Norge 1814.
Svenska krig

Norrmännen var inte tillfreds med sin nya härskare efter Kielfreden. Istället för att böja sig under den svenska kronan förklarade landet sig självständigt. Det blev startskottet för Sveriges senaste krig, anfallet mot Norge 1814.