FNL-demonstration
Politik

FNL-rörelsen uttryckte kritik mot USA:s militära upptrappning i Vietnam. Rörelsen gav sitt fulla stöd till Sydvietnams nationella befrielsefront (FNL), och Vietnamfrågan blev snart brännande het i den svenska samhällsdebatten. Med okonventionella grepp gjorde man gator och torg till politiska arenor för att påverka den svenska opinionen.

Demonstration för fri abort i Stockholm 1974.
Kvinnokamp

Kvinnor har i alla tider försökt styra över sin reproduktion oavsett om abort har varit lagligt eller olagligt. Förr i tiden använde kvinnor i Sverige fosfor från tändstickor som metod för abort, och under slutet av 1800-talet dog tusentals kvinnor varje år av fosforförgiftning.

Politik

Asyl — var, när och hur uppstod det? Här förklarar experten hur asylrätten är en fundamental princip. Vill du också ha svar på din historiska fråga? Mejla oss på: red@popularhistoria.se

Kvinnokamp

I september 1921 hölls det första riksdagsvalet där kvinnor både fick rösta och var valbara. I januari 1922 intog de första kvinnliga ledamöterna sina platser i riksdagen – en i första kammaren, fyra i den andra. De hälsades med orden: "Mina herrar!"

Ronald och Nancy Reagan under presidentkampanjen 1980.
Politiker

Ronald Reagan har anklagats för att vara en ansvarslös krigshetsare. Men historikerna ser inte längre lika mörkt på Reagans presidentskap.

Sophie Sager
Kvinnokamp

En 23-årig kvinna utsattes för ett våldtäktsförsök i Stockholm 1848. Hon anmälde övergreppet och det blev rättegång. Det Sagerska målet väckte stor uppståndelse och kom att gå till historien – för att en kvinna vågade trotsa normen och föra sin egen talan i rätten.

Politiker

Den amerikanska politiken är i högsta grad personcentrerad – för att inte säga personfixerad – och i centrum står presidenten, världens mäktigaste person.

Kvinnokamp

Historikern Karin Carlsson utforskar det förflutna genom cykeln, lagboken, byxkjolen, mensskyddet och 46 grejer till.

Kvinnokamp

På 1890-talet började en grupp borgerliga Stockholmskvinnor med Ellen Key i spetsen att bjuda in arbetarkvinnor till samkväm. Lärarinnor, konstnärer och fabriksarbeterskor drack te, diskuterade och lyssnade på föredrag. De kallade sig Tolfterna.

Politiker

För sin rekordlånga period som regeringschef 1946–69 och sina 192 centimeter i strump­lästen brukar han kallas Sveriges längsta statsminister.

Kvinnokamp

Elin Wägner var så mycket mer än en rösträtts­kämpe, konstaterar Ulrika Knutson, som nu utkommer med en biografi över henne.

Politik

Liksom samerna utsattes tornedalingarna under 1800- och 1900-talen för övergrepp i försvenskningens och rasbiologins namn. Skallmätningar utfördes så sent som på 1950-talet i flera byar i Tornedalen, enligt Tornedalingarnas riksförbund.