Mary Anderson arbetade för fem amerikanska presidenter

Mary Anderson växte upp i ett litet hus på den svenska landsbyggen. Hon flyttade till Chicago, utan att kunna tala engelska, och blev en av den amerikanska fackföreningsrörelsens allra viktigaste förkämpar.

Mary Anderson | Chicago

År 1920 utnämndes Mary Anderson till chef för myndigheten United States Women’s Bureau. Foto från 1921.

© Bettmann/CORBIS/tt

Flickan hette Maria Sofia och växte upp i ett litet vitt trähus på landet, en bit utanför Lidköping. Sexton år gammal reste hon till Amerika. I Chicago blev hon fackföreningskämpe, strejkledare, kvinnosaksaktivist – och en av de riktigt framgångsrika svenska invandrarna.

Mary Anderson, som blev Maria Sofias namn i den nya världen, kunde ingen engelska när hon steg av båten och visste inte heller mycket om sitt nya hemland. Det hon hört var att USA skulle vara ”löftets och möjligheternas land”. Men det enda jobb hon kunde hitta var som diskerska på ett skogshuggarläger i Michigan.

Innehållsöversikt

    1. Mary Andersons fackliga engagemang

    1893, samma år som hon fyllde 21, följde hon efter sin äldre syster och hennes man som slagit sig ner i Chicago. Visserligen hade USA-ekonomin försämrats, men eftersom staden detta år var värd för den stora världsutställningen fanns det ändå jobb.

    Som många andra invandrarkvinnor som inte ville bli hembiträden sökte Mary Anderson jobb i industrin. Hon arbetade först i en konfektionsfabrik och sedan hos flera olika skotillverkare. Arbetsdagarna var långa, minst tio timmar, och vid ett tillfälle besöktes skofabriken av en grupp fackföreningsföreträdare. De talade om vikten av att kräva åtta timmars arbetsdag. Utan att hon visste särskilt mycket om fackligt arbete blev Mary Anderson engagerad, valdes till förtroendeuppdrag och steg snabbt i graderna.