Svenska krig

I slutet av stora nordiska kriget utkämpades en sjöstrid mellan en svensk flottstyrka och en rysk galärflotta. Dramat utspelade sig i Ålands södra skärgård och kom att påverka ryssarnas härjningar av Sveriges ostkust. För den svenske viceamiralen väntade en utdragen rättsprocess.

Svenska krig

Riksdagen höll emot, men den svenske kungen Oscar I var ivrig att få med Sverige i Krimkriget – som delvis utspelades i Sveriges absoluta närhet, i Östersjön.

Svenska krig

Trettioåriga kriget är en av de brutalaste, längsta och mest destruktiva konflikter som drabbat Europa – enbart i Tyskland dog cirka fem miljoner människor. Det har skrivits mycket om krigets förlopp och historiska konsekvenser, mindre vanliga är skildringar av hur vanligt folk drabbades.

Fynd från slaget vid Lund 1676.
Svenska krig

Arkeologen Kennet Stark har under många år ägnat sig åt slaget vid Lund. Inte minst har han studerat de extremt höga förlustsiffror som knyts till den berömda bataljen mellan Sverige och Danmark den 4 december 1676. Här skriver han om problematiken.

Svenska krig

Den danska yrkesarmén ryckte fram i flygande fläng mot Jönköping. Svenskarna ställde upp en otränad och illa rustad bondehär i dess väg. Striden vid Getaryggen hösten 1567 kunde bara sluta på ett sätt.

Svenska krig

Sverige och Danmark kallas ofta arvfiender, men hur många gånger har länderna fört krig mot varandra? Och har det varit nära att det ena landet helt tagits över av det andra?

Svenska krig

Stockholm har inte sett krig sedan 1500-talet – med ett enda undantag. År 1719 hotade ryssarna att härja och bränna huvudstaden.

Svenska krig

En januaridag 1658 satsade karl X Gustav allt på ett kort och skickade ut den svenska armén på Lilla Bälts bräckliga is.

Svenska krig

Medan de tillfångatagna officerarna fick åka hem tvingade Karl XII de 15.000 meniga fångarna att strida för Sverige i ett eget regemente.

Svenska krig

Historien om kalabaliken i Bender och Karl XII:s hjältemodiga men dumdristiga försvar är väl känd. Mindre känt är att det fanns en order om att den skulle stoppas – och att kungen efter kalabaliken drabbades av utmattningssyndrom.

Svenska flottan närmar sig Fredrikstad under fälttåget mot Norge 1814.
Svenska krig

Norrmännen var inte tillfreds med sin nya härskare efter Kielfreden. Istället för att böja sig under den svenska kronan förklarade landet sig självständigt. Det blev startskottet för Sveriges senaste krig, anfallet mot Norge 1814.

Svenska krig

Under nordiska sjuårskriget lyckades den svenska flottan ta herraväldet över Östersjön. Svenskarna fick god hjälp av att fienden drabbades av en katastrof utanför Visby.

Page 1 / 4