Svenska förband år 1964 – här är hela listan

ca118097 e4f2 44cb b366 2dd947a94e85.Svensk soldat
© Lasse Sjögren, Försvarsmakten

Listan omfattar även utbildnings- och understödsenheter. Se även grafik på mittuppslaget i Militär Historia nr 12 2014

A 8

Bodens artilleriregemente

I 19

Norrbottens regemente

P 5

Norrbottens pansarbataljon

Ing 3

Bodens ingenjörregemente

S 3

Norrlands signalregemente

HkpS

Arméns helikopterskola (artilleriflyg)

AJS

Arméns jägarskola

Lv 7

Norrlands luftvärnskår

F 21

Kungl. Norrbottens flygflottilj

I 20

Västerbottens regemente

I 21

Västernorrlands regemente

T 3

Norrlands trängkår

I 5

Jämtlands fältjägarregemente

A 4

Norrlands artilleriregemente

F 4

Jämtlands flygflottilj

KA 5

Härnösands kustartilleriregemente

Lv5

Sundsvall

F 15

Hälsinge flygflottilj

I 14

Hälsinge regemente

ArtSS

Artilleriskjutskolan

I 13

Dalregementet

A 9

Bergslagens artilleriregemente

I 3

Livregementets grenadjärer

S 2

Göta signalregemente

FJS

Fallskärmsjägarskolan

F 6

Västgöta flygflottilj

P 4

Skaraborgs pansarregemente

K 3

Livregementets husarer (jägare på mc och cykel, samt fältpoliser)

UndS

Arméns underrättelseskola

T 2

Göta trängregemente

PS

Pansartruppskolan

US

Arméns underhållsskola

A 6

Smålands artilleriregemente

F12

Kalmar flygflottilj

ArtOHS

Artilleriets officershögskola

I 12

Smålands regemente

Ing 2

Göta ingenjörregemente

I 11

Kronobergs regemente

F 17

Blekinge flygflottilj

KA 2

Karlskrona kustartilleriregemente

KÖS

Karlskrona örlogsskolor

MOHS

Marinens officershögskola

P 2

Skånska dragonregementet

T 4

Skånska trängregementet

P 6

Norra skånska regementet

A 3

Wendes artilleriregementet

P 7

Södra skånska regementet

Lv 4

Skånska luftvärnskåren

BoMö

Malmö marina bevakningsområde

F 5

Krigsflygskolan

F 10

Skånska flygflottiljen

F 14

Hallands flygkår

F 9

Göta flygflottilj

InfKAS

Infanteriets kadett- och aspirantskola

I 16

Hallands regemente

I 15

Älvsborgs regemente

2 hkpdiv

2 helikopterdivisionen

MOHS (KA)

Marinens officershögskola, kustartilleriet

KA 4

Älvsborgs kustartilleriregemente

Lv 6

Göta luftvärnsregemente

I 17

Bohusläns regemente

F 7

Skaraborgs flygflottilj

I 2

Värmlands regemente

LvSS

Luftvärnsskjutskolan

GK/KA 3

Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartilleriregemente

Lv 2

Gotlands luftvärnsdivision

P 18

Gotlands regemente

A 7

Gotlands artilleriregemente

Lv 3

Roslagens luftvärnsregemente

GIS

Arméns gymnastik- och idrottsskola

MedfackS

Medicinalfackskolan

ArtSS

Artilleriskjutskolan

FörvS

Försvarets förvaltningsskola

SK/KA 1

Stockholms kustartilleriförsvar med Vaxholms kustartilleriregemente

K 1

Livgardesskvadronen (främst högvaktstrupp)

FHS

Försvarshögskolan (utbildning för försvarets civila delar)

MHS

Militärhögskolan (högsta enhet för officersutbildning)

KAS

Kustartilleriets skjutskola

AIHS

Artilleri och ingenjörhögskolan

ArtSS

Artilleriskjutskolan

F1

Västmanlands flygflottilj

F11

Södermanlands flygflottilj

F 18

Södertörns flygflottilj

BÖS

Berga örlogsskolor

1 hkpdiv.

1 Helikopterdivisionen

FältarbS

Arméns fältarbetsskola (OBS! i Frösunda ej Södertälje)

Ing 1

Svea ingenjörregemente

HvSS

Hemvärnets stridsskola

I 1, SkyddS

Svea livgarde, Arméns skyddsskola (OBS! SkyddS låg 1964 i Ulriksdal)

FBS

Flygvapnets flygbefälskola (OBS! låg i Luleå 1964)

F 13 M

Bråvalla flygflottilj Malmslätt

T 1

Svea trängregemente

A 1

Svea artilleriregemente

I 4

Livgrenadjärregementet

InfSS

Infanteriets stridsskola

F 13

Bråvalla flygflottilj

ArtflygS

Artilleriflygskolan

MotorS

Arméns motorskola

P 10

Södermanlands regemente

S 1

Signalregementet (OBS! låg 1964 i Uppsala)

F 20, TolkS

Kungliga flygkadettskolan, Tolkskolan

F 16

Upplands flygflottilj

F8

Svea flygflottilj

F9

Göta flygflottilj

I 1

Svea livgarde

Så här ser Sveriges försvar ut idag

Amf 1 Amfibieregementet, Berga

AJB Arméns jägarbataljon, Arvidsjaur

A 9 Artilleriregementet, Boden

F 17 Blekinge flygflottilj, Ronneby

  1. Sjöstridsflottiljen Berga

Fältjägargruppen, Östersund

  1. Ubåtsflottiljen, Karlskrona

Ing 2 Göta ingenjörregemente, Eksjö

Hkpflj Helikopterflottiljen, Linköping

LG Livgardet. Kungsängen

LedR Ledningsregementet, Uppsala

K 3 Livregementets husarer, Karlsborg

Lv 6 Luftvärnsregementet, Halmstad

F 21 Norrbottens flygflottilj, Luleå

I 19 Norrbottens regemente, Boden

F 7 Skaraborgs flygflottilj, Såtenäs

P 4 Skaraborgs regemente, Skövde

SOG Särskilda operationsgruppen, Karlsborg

P 7 Södra skånska regementet, Revingehed

  1. sjöstrflj 3. Sjöstridsflottiljen, Karlskrona

TrängR Trängregementet, Skövde

Utbildnings och understödsenheter

Dalregementsgruppen, Falun

Gävleborgsgruppen, Gävle

Västernorrlandsgruppen, Härnösand

Örebro- och Värmlandsgruppen, Örebro

FM HRC Försvarsmaktens HR-centrum, Stockholm

FHTE Försvarsmaktens hundtjänstenhet, Märsta

Swedint Försvarsmaktens internationella centrum, Kungsängen

FMLOG Försvarsmakten logistik, Stockholm

FMTS Försvarmaktens tekniska skola, Halmstad

FMTM Försvarsmaktens telenät och markteleförbund, Örebro

FMUndSÄKC Försvarsmaktens underrättelse och säkerhetscentrum, Uppsala

FörmedC Försvarsmedicincentrum, Uppsala

GL Generalläkaren, Stockholm

LSS Luftstridsskolan, Uppsala

HvSS Hemvärnets stridsskola, Vällinge

HKV Högkvarteret, Stockholm

LedR Ledningsregementet, Enköping

MarinB Marinbasen, Karlskrona

MSS Markstridsskolan, Skövde

MHS H Militärhögskolan Halmstad, Halmstad

MHS K Militärhögskolan Karlberg, Stockholm

SSS Sjöstridsskolan. Karlskrona

TolkS Tolkskolan, Uppsala

SWEDEC Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Eksjö

SkyddC Totalförsvarets skyddscentrum, Umeå