Demonstration för fri abort i Stockholm 1974.
Kvinnokamp

Kvinnor har i alla tider försökt styra över sin reproduktion oavsett om abort har varit lagligt eller olagligt. Förr i tiden använde kvinnor i Sverige fosfor från tändstickor som metod för abort, och under slutet av 1800-talet dog tusentals kvinnor varje år av fosforförgiftning.

Kvinnokamp

I september 1921 hölls det första riksdagsvalet där kvinnor både fick rösta och var valbara. I januari 1922 intog de första kvinnliga ledamöterna sina platser i riksdagen – en i första kammaren, fyra i den andra. De hälsades med orden: "Mina herrar!"

Sophie Sager
Kvinnokamp

En 23-årig kvinna utsattes för ett våldtäktsförsök i Stockholm 1848. Hon anmälde övergreppet och det blev rättegång. Det Sagerska målet väckte stor uppståndelse och kom att gå till historien – för att en kvinna vågade trotsa normen och föra sin egen talan i rätten.

Kvinnokamp

Historikern Karin Carlsson utforskar det förflutna genom cykeln, lagboken, byxkjolen, mensskyddet och 46 grejer till.

Kvinnokamp

På 1890-talet började en grupp borgerliga Stockholmskvinnor med Ellen Key i spetsen att bjuda in arbetarkvinnor till samkväm. Lärarinnor, konstnärer och fabriksarbeterskor drack te, diskuterade och lyssnade på föredrag. De kallade sig Tolfterna.

Kvinnokamp

Elin Wägner var så mycket mer än en rösträtts­kämpe, konstaterar Ulrika Knutson, som nu utkommer med en biografi över henne.

Kvinnokamp

För hundra år sedan blev hon Sveriges första kvinnliga advokat. Eva Andén öppnade egen byrå, blev kändisarnas favoritombud men bistod även mindre bemedlade kvinnor med rättslig hjälp.

Kvinnokamp

Elin Wägner var journalisten, författaren och akademiledamoten som ihärdigt slogs för kvinnans rättigheter. Hon var en förgrundsfigur i fredsrörelsen och en av de första att ta upp miljöfrågan.

Kvinnokamp

Hon ville reformera brittisk sjukvård och utmana gränserna för vad en kvinna fick göra. I historieskrivningen har Florence Nightingale reducerats till en soldaternas räddande ängel.

Kvinnokamp

Suffragetternas våldsamma metoder saknar än i dag motstycke i feministisk historia. Medan svenska kvinnor höll tal och delade ut flyg­blad kastade deras brittiska kollegor sten och attackerade konstverk med yxa.

Kvinnokamp

När kvinnor den 8 mars 1917 demonstrerade för bröd på Petrograds gator blev det startskottet för den ryska februarirevolutionen. Det blev också händelsen som gav internationella kvinnodagen dess datum.

Kvinnokamp

Under andra hälften av 1800-talet startade en stor mängd flickskolor i Sverige. De fick stor betydelse för den kvinnliga frigörelse som tog fart ungefär samtidigt.

Page 1 / 2