Arbetsliv

I slutet av 1800-talet hörde de svenska arbetarna till de bäst betalda i Europa. Det visar ny forskning som utmanar bilden av Fattigsverige.

Arbetsliv

På 1940-talet anställdes unga kvinnor som kockor till huggarlagen. De skulle laga mat till och hålla ordning åt ett tiotal män som bodde tätt ihopträngda i en huggarkoja.

Arbetsliv

Med flinka fingrar och låga löner blev kvinnor ett vanligt inslag i försvarsindustrin. Nu har Armémuseum fått pengar till ett nytt projekt. "Krutgummor", som ska lyfta fram kvinnorna bakom de svenska vapnen.

Arbetsliv

När den viktiga skinnberedningen togs över av en särskild yrkesgrupp började människor rynka på näsan åt dem. Vi förklarar garvarnas oförtjänt dåliga rykte.

Arbetsliv

Pigorna var först uppe och mjölkade korna och hade kaffet klart när drängarna vaknade. När resten av hushållet sov middag fortsatte pigornas stök. Det var ett hårt liv för pigorna på svenska gårdar.

Plöjning med häst någonstans i Sverige, 1900-tal, odaterad bild.
Arbetsliv

Länge var det fritt fram att behandla sina djur hur som helst. Den första lag som förbjöd misshandel av kreatur kom 1857. Men var synen på djur annorlunda?

Arbetsliv

De första rallarna var drängar och torparpojkar som slet hårt under usla villkor. De banade väg för industrialiseringen – men var ofta fruktade där de drog fram.

Arbetsliv

Telefonin var revolutionerande modern när den introducerades i slutet av 1800-talet. Men den krävde ändå många händers arbete. Snörflickor, kopplerskor, nummerflickor – så kallades de många kvinnor som under 90 år, från 1880 till 1972, för hand kopplade fram samtal i telenätet.

Arbetsliv

Barn var eftertraktad arbetskraft i det sena 1800-talets Sverige – inte minst i sotarbranschen.

Arbetsliv

Inte förrän 1944 avskaffades en av svensk historias mest ökända anställningsformer – statsystemet. För mat och husrum fick män och kvinnor slita tolv timmar om dagen som tjänstehjon på den nya tidens storjordbruk.

Arbetsliv

Bohus Stickning började som ett nödhjälpsarbete för husmödrar gifta med arbetslösa stenhuggare i depressionens Bohuslän. Med nya billigare vägmaterial minskade efterfrågan på sten och många arbetare blev arbetslösa. För att minska nöden hos familjerna i kustbyarna startades kursverksamheter och småindustrier.

Arbetsliv

Det antika Rom var en miljonstad där den allra största delen av invånarna tillhörde den fattiga underklassen. Vi har kartlagt livet för de sämst ställda i den trångbodda metropolen.

Page 1 / 2