1900-tal

Hösten 1944 gjorde Röda armén kraftiga framryckningar i Estland, Lettland och Litauen. Minnet av den förra sovjetiska ockupationen fick människor att lämna hus och hem. Nära 40 000 personer tog sig till Sverige – många gav sig ut på öppet hav i överlastade farkoster, i hopp om att hitta en fristad.

Nils Ferlin med sällskap på Café Mona Lisa
1900-tal

Guldåldern för den skara författare och andra kulturarbetare som satte färg på de gamla Klarakvarteren på Norrmalm i Stockholm inföll på 1930- och 1940-talen. Följ med till rökiga ställen som Café Cosmopolite och Tennstopet, och möt Nils Ferlin, Ester Sjöblom, Harald Beijer och alla de andra.

Lady Diana Spencer
1900-tal

Diana Spencer var ung, blyg och outbildad när hon gifte sig med prins Charles sommaren 1981. Mötet med den brittiska skandalpressen blev en mardröm – för att inte tala om umgänget med hovet. Än idag, 40 år efter sagobröllopet, fascinerar hennes liv – och dramatiska död. Vem var hon egentligen, lady Diana?

Demonstrationståget i Ådalen på väg mot Lunde, 14 maj 1931.
1900-tal

För 90 år sedan inträffade de så kallade Ådalshändelserna, när en utdragen arbetskonflikt i Ångermanland ledde fram till en blodig uppgörelse där militären öppnade eld mot ett demonstrationståg. Vad låg bakom skotten i Ådalen? Kunde den tragiska händelsen ha undvikits?

Herman Lundborg, chef för Rasbiologiska institutet
1900-tal

För 100 år sedan, i maj 1921, beslöt riksdagen att inrätta Statens institut för rasbiologi i Uppsala med Herman Lundborg som chef. Med sitt arbete menade han sig motverka "den svenska folkstammens degenerering". Verksamheten mötte inledningsvis ringa kritik, utan stöttades av en rad kulturperson­ligheter. Och internationellt sågs Sverige som ett föregångsland.

Gendarmer i en skyttegrav vid Borujerd i västra Persien
1900-tal

Åren 1911–15 var en grupp frivilliga svenska officerare verksamma i Persien. Deras uppgift var att utbilda och organisera en paramilitär polisstyrka som skulle få bukt med härjande rövarband och krigiska klanledare.

1900-tal

Sveagruvan på hårda, kalla Svalbard skulle lägga grunden till Sveriges framtida energiförsörjning. Nu sopas spåren efter mänsklig aktivitet igen och Svea ska återställas till arktisk natur.

Polska Anna Grinzweig på en båt
1900-tal

En ny bok berättar om polska judar som fördrevs efter studentupproren 1968.

Baltisk flyktingbåt på Gisslingö i Stockholms norra skärgård.
1900-tal

Över 30 000 människor flydde från Baltikum till Sverige under andra världskriget. Än idag finns det spår kvar efter balternas flyktbåtar.

Svenska balettens stjärnan Jean Börlin tillsammans med några andra dansare på ett tak i Paris.
1900-tal

Hösten 1920 inleddes vad som har kallats svensk teaters största äventyr. Svenska baletten i Paris gav under några hektiska år hela 720 föreställningar i Europa och Amerika. Den både förnyade scenkonsten och spred svensk kultur i två världsdelar.

Skyddsrum i Uppsala under  en beredskapsövning 1940.
1900-tal

En studie visar att de många skyddsrummen var en del i en fredlig folkhemsvision.

1900-tal

För precis 40 år sedan, natten till den 28 oktober 1981, gick den sovjetiska ubåten U137 på grund i Gåsefjärden i Blekinge skärgård. Farkosten upptäcktes av en fiskare som slog larm till örlogsbasen. Några timmar senare hade kalla kriget – och världspressen – kommit till Karlskrona.

Page 1 / 3