Klarabohemerna

Guldåldern för den skara författare och andra kulturarbetare som satte färg på de gamla Klarakvarteren på Norrmalm i Stockholm inföll på 1930- och 1940-talen. Följ med till rökiga ställen som Café Cosmopolite och Tennstopet, och möt Nils Ferlin, Ester Sjöblom, Harald Beijer och alla de andra.

Nils Ferlin med sällskap på Café Mona Lisa

Nils Ferlin med sällskap på Café Mona Lisa, som låg intill Café Cosmopolite på Vasagatan, vid Centralen i Stockholm. Foto från 1940.

© Historisk Bildbyrå/Karl Sandels samling

En sen eftermiddag i början av 1930-talet har det samlats mycket folk på ett kafé på Vasagatan nära Centralen i Stockholm. En del läser tidningar fästa på käppar och dricker kaffe med ett glas vatten vid sidan av. Tobaksröken ligger tät över lokalen.

Vid kassan står en lång, magerlagd man som talar i kaféets telefon. I handen håller han en bunt papper fyllda med handskrivna rader. Han lägger på luren, räcker pappersbunten till kvinnan bakom disken som lägger dem i sin kassaapparat. Den magerlagde går till ett bord där några skribentvänner väntar: Harald Beijer, Helmer Grundström, Emil Hagström, Erik Asklund, Barbro Alving och Uno Eng.

Motboken halas fram

"Mig haver talat med min moder. Mig är törstig. Vem har en bok?" undrar han med ett pillemariskt leende. En motbok halas fram där en liter finns kvar på månadsransonen. Pengar samlas in och en ur sällskapet kilar i väg för att handla på Systemet.

Den fiktiva scenen på legendariska Café Cosmopolite, ett av den magerlagde poeten Nils Ferlins stamställen, är inspirerad av Erik Asklunds roman Bröderna i Klara (Ferlin lär tidvis ha förvarat sina manus i kaféets kassaapparat).

Vissångaren Gunnar Turesson har skrivit om kaféet:

Ja redan i dörren så kunde man se
konstnärernas eget kafé.
Ferlin läste dikter och X:et breve
han skissade upp en croquis
Å Manus, bohemen, som ofta va’ me
han gjorde en stillsam entré.
Ja, dä va någe visst, ja, ja säger väl de’
över Cosmopolite café.

Gemensamt för de särpräglade individerna var förtjusningen i att svinga en bägare och att föra spirituella samtal om allt möjligt. 1930- och 1940-talen brukar räknas som Klarabohemernas guldålder, men redan tidigare fanns det flera prominenta representanter för denna kår av fria andar.

Ett viktigt år som bäddade för Klarabohemernas existens var 1871, när Stockholms centralstation invigdes. Som en följd skapades det en koncentration av redaktioner, förlag och tryckerier i de intilliggande Klarakvarteren – närheten till järnvägen var väsentlig när trycksakerna skulle transporteras ut i landet.

Sveriges grafiska industri

Cirka en tredjedel av Sveriges grafiska industri lokaliserades efterhand till Klara, de flesta av de stora tidningarna producerades här liksom böcker, fackföreningstidningar, veckotidningar och andra slags tidskrifter.

Alla dessa publikationer hade stora behov av text- och bildmaterial. Under Klaras glansperiod kunde en skribent sitta på en av stadsdelens många syltor, skriva ihop en dikt, ett kåseri eller kanske en notis om en nyhet, och därefter bege sig till en lämplig redaktion. I bästa fall återvände skribenten inom kort med ett arvode i handen och kunde hanka sig fram de närmaste dagarna.

Enligt författaren Erik Asklund var 15–20 kronor ett vanligt honorar på 1930-talet för en dikt som föll en redaktör i smaken, medan en välskriven novell kunde ge uppåt 150 kronor (multiplicera med 30 för att få dagens penningvärde). Denna unikt lättillgängliga affärsmöjlighet för flyhänta skribenter skapade grundvalen för Klarabohemens förment sorglösa ur-hand-i-mun-livsföring.

Under en period odlade Hagström en profil som spelman, och bland andra Lars Erik Larsson och Erland von Koch skrev musik till hans texter. Grundström fick epitetet "Lappmarkens diktare" och var upphovsman till "Doroteasången" som är ristad i sten framför kommunhuset i Dorotea. Ett exempel på hans lyrik är "Som förut" (1945):

Milan hostade till
och slog.
Kolarn ramlade i
och dog.
Inte en kota
blev kvar av karn.
Käringen med
sina nie barn
tvangs av nöden
på socknen ut.
Annars var allt
som det var förut.

Litteraturvetare har visat att man kan tala om tre generationer av Klarabohemer, varav Ferlin tillhörde den mellersta. I den första generationen framstod Victor Arendorff som förgrundsgestalten. Hans efternamn är bekant för många genom Ferlins kuplett "På Arendorffs tid", men vem var egentligen denne Victor Arendorff?

Lösdrivare och livsfilosof

Man kan ge honom många olika beteckningar: infödd stockholmare, borgarson, anarkist, lösdrivare, livsfilosof, alkoholist, journalist och poet. Det har sagts om Arendorff att han var en levande, uthållig, radikalt oförbätterlig protest mot den ordnade tillvaron, att han levde mitt i samhället, i en ständig social exil. Han skrev i publikationer som socialistiska Brand och syndikalistiska Arbetaren, men producerade också dikter där hans alter ego fick heta "Herr Husvill".

På sommarhalvåret höll han ofta till i Hagaparken där han gärna övernattade. I Klara var Arendorff en medelpunkt, och umgicks i ett senare skede med de betydligt yngre Ferlin, Grundström och Hagström. Han var portad från flera ölkaféer på grund av obetalda notor.

Under tiden före och under första världskriget fanns förutom Arendorff en skara idag sällan omtalade bohemer i Klara. Till dem hörde Wilhelm Hagqvist från Nyköping och Einar Norlén från Västra Ed i Kalmar län.

Hagqvist var verksam som journalist, och skrev också filmmanus och dikter (Proletärsånger och andra dikter) som dock inte väckte någon större uppmärksamhet. Mest känd blev han i sjuttioårsåldern som "bohemskaldernas nestor" och han brukade sitta i en vrå på Centralposten för att skriva. Även Norlén hade en udda skrivplats – en bänk i Humlegården – men tillbringade även mycket tid på Brunkebergskaféet. Hans mest kända verk är romanen Skaldegulascherna (1918).

Skämttecknaren Oskar Andersson

En som hörde till Victors Arendorffs tidigaste bohemgäng var den originelle skämttecknaren Oskar Andersson, välkänd under signaturen "OA". Han arbetade för skämttidningarna Söndags-Nisse och Strix, och senare även Dagens Nyheter. Han avvek delvis från bohemeriet genom att uppträda välklätt och ha pedantisk kontroll över sin ekonomi med "fem billiga och två dyra dagar i veckan".

Oskar Andersson har beskrivits som tafatt i det sociala livet, men han revanscherade sig genom att driva med allt och alla. I sin mest kända skapelse, serieteckningarna "Mannen som gör vad som faller honom in" ger han efter för sina infall och låter sin figur bryta mot alla möjliga konventioner. Litteraturforskare har påpekat att den tecknade karaktären genom sina excentriska handlingar föregrep Nils Ferlins upptåg.

Att dra en skarp gräns mellan bohemer och mer kontinuerligt arbetande kulturpersonligheter är svårt, båda samsades i Klara. Till ansikten som i olika skeden syntes i Klaras gränder hörde även poeten Dan Andersson, författarna Ivar Lo-Johansson, Sigfrid Siwertz, Vilhelm Moberg, Harry och Moa Martinson, journalisten Barbro »Bang« Alving, musikerna Lille Bror Söderlundh, Tor Bergner och konstnären Sven ("X-et") Erixson.

Klarabohemerna hade en rad historiska förebilder, varav 1600-talspoeten Lasse Lucidor och 1700-talsskalden Carl Michael Bellman hör till de äldsta. Vågen av franska författare som Baudelaire, Murger, Verlaine och Rimbaud i Paris under 1800-talet, kan också ha tjänat som inspiratörer. Likaså Lunds vänsterpolitiska Tuakotteri i början av 1890-talet, med den karismatiske botanisten Bengt Lidforss samt författarna Axel Wallengren ("Falstaff, fakir") och Emil Kléen bland de mest kända medlemmarna.

August Strindbergs skildringar

För litteratörerna i Klara var August Strindbergs skildring av konstnärer och författare i Lill-Jansskogen i romanen Röda rummet säkert också betydelsefull som exempel på hur bohemer kunde leva.

Klarabohemerna var till allra största del en manlig gruppering – de kvinnor som förekom i kafémiljöerna var framför allt servitriserna. Men en och annan kvinnlig kulturpersonlighet dök ibland upp kring kaféborden. För en kvinna ur arbetarklassen var det betydligt svårare än för en man att ta steget in i en bohemisk, konstnärlig värld. De som försökte leva så riskerade att få en sedeslös stämpel, eller att rentav betraktas som galna.

Till de kvinnor som tidvis ingick i kretsarna hörde författarna Ester Sjöblom, Magda Lagerman, Elsa Nyblom och Ester-Louise Gard. Lagerman var född i Moskva, översatte från ryska och gav ut ett par diktsamlingar i slutet av 1940-talet, innan hon övergick till att skriva mer populär litteratur. En del av hennes dikter gick i samma extatiska anda som Karin Boyes.