Minns du ubåtsdramat 1981?

För precis 40 år sedan, natten till den 28 oktober 1981, gick den sovjetiska ubåten U137 på grund i Gåsefjärden i Blekinge skärgård. Farkosten upptäcktes av en fiskare som slog larm till örlogsbasen. Några timmar senare hade kalla kriget – och världspressen – kommit till Karlskrona.

Marinmuseum i Karlskrona har samlat in minnen kring dramat när den sovjetiska ubåten U137 gick på grund i Gåsefjärden i Blekinge skärgård 1981.

© Marinmuseum/SMTM

Med anledning av att det har gått 40 år sedan dramat med U 137, eller S-363, som ubåten egentligen hette, uppmärksammas händelsen på Marinmuseum i Karlskrona med utställningar och aktiviteter.

För ett år sedan initierade museet en insamling av personliga berättelser för att dokumentera människors upplevelser av denna händelse – vad de minns, var de befann sig och hur de kände.

– I våra arkiv har vi ganska få saker knutna till ubåten men vi vill förstås ändå uppmärksamma det som hände för fyra decennier sedan. Och vi vänder oss inte bara till militärer och politiker utan till alla som har något att berätta.
Så sade Johan Löfgren, intendent på Marinmuseum, när projektet drog igång.

Inget definitivt svar

Efter grundstötningen 1981 inkom tusentals larm till marinen. Den stora ubåtsjakten var ett faktum och den hetsiga nyhetsrapporteringen väckte både ilska, oro och skämtlystnad.

40 år senare är U 137 fortfarande ett känsligt ämne för vissa, medan många unga är helt okunniga om händelsen.

När det gäller frågan om hur en kärnvapenbestyckad ubåt kunde hamna på svenskt territorialvatten har flera ubåtskommissioner inte kunnat lämna något definitivt svar.
Var det på grund av inkompetens hos besättningen, eller hade avsändaren onda avsikter mot Sverige?

Marinmuseum välkomnar debatt, men idén bakom minnesinsamlingen var framförallt att ta in en så bred bild som möjligt av Sverige 1981, kopplad till händelserna i Gåsefjärden.

– Även en person som 1981 var tio år och bodde i Örebro kan ha något att säga om hur han eller hon upplevde det som hände, resonerade Johan Löfgren, som själv var sex år när grundstötningen skedde och endast har vaga minnen från den tiden.

Minnen ska ge perspektiv

När Marinmuseum inledde projektet var utgångspunkten att helt vanliga människors minnen är av precis lika stort intresse som militärens: ”Alla funderingar, känslor och upplevelser är viktiga för att ge perspektiv”, hette det på museets hemsida.

Insamlingsprojektet har bland annat inneburit att ett antal filmer om minnena har spelats in tillsammans med Utbildningsradion UR. Dessa och en stor mängd annat material kopplat till U137, samt information om olika evenemang, finns samlat på museets hemsida https://www.marinmuseum.se/

FLER HISTORISKA NYHETER I POPULÄR HISTORIAS NYHETSBREV!