Övergivna båtar och flyktinghistoria

Över 30 000 människor flydde från Baltikum till Sverige under andra världskriget. Än idag finns det spår kvar efter balternas flyktbåtar.

Baltisk flyktingbåt på Gisslingö i Stockholms norra skärgård.

Baltisk flyktingbåt på Gisslingö i Stockholms norra skärgård.

© Anneli Karlsson SMTM

Under andra världskriget flydde fler än 30 000 människor från Baltikum till Sverige. I kaoset mellan tysk och sovjetisk ockupation färdades de över Östersjön i små, överfyllda båtar. Inte alla överlevde resan, men många började ett nytt liv i Sverige.

Efteråt låg hundratals småbåtar uppdragna längs den svenska Östersjökusten. Många av flytetygen kom att repatrieras till Sovjet – där myndigheterna nu ansåg att de tillhörde den sovjetiska staten – men en del blev kvar.

Outforskat maritimt kulturarv

De är viktiga minnesobjekt för familjer och lokalbefolkning som har berörts av den stora flykten över Östersjön, men båtarna är bortglömda av den stora historien.

Fram tills nyligen, när arkeologen Mirja Arnshav, forskningssamordnare på Sjöhistoriska museet i Stockholm, insåg att de anspråkslösa farkosterna tillhörde ett hittills outforskat maritimt kulturarv.

Efter att ha fått syn på vad hon senare förstod var en flyktbåt på Gotland började hon kartlägga dem.

FÅ POPULÄR HISTORIAS NYHETSBREV – VARJE VECKA!

– De här båtarna har inte tidigare registrerats i något arkiv, de har gått under radarn. Men som alla materiella lämningar har de förmågan att berätta en större historia. Jag ansåg att det var fel att de inte uppmärksammades.

PÅ bilden: Mirja Arnshav

På bilden: Mirja Arnshav

Mirja Arnshavs forskning har resulterat i en avhandling – De små båtarna och den stora flykten – och ett kommande utställningsprojekt på Sjöhistoriska museet.

Hon arbetar också med en fotobok som berör båtarna, av vilka några fortfarande finns att se längs Östersjökusten – ibland till hälften dolda av gräs och sly.

– En del har spår av beskjutning och av lagningar och reparationer. De har sin egen utsagokraft, sin egen berättelse. Att de var så små var något som överraskade mig, att folk vågade ge sig ut i dem visar hur angelägna de var att fly, säger Mirja Arnshav.

Publ. i Populär Historia 5/2021

  Läs också:
  1900-tal

  Hösten 1944 gjorde Röda armén kraftiga framryckningar i Estland, Lettland och Litauen. Minnet av den förra sovjetiska ockupationen fick människor att lämna hus och hem. Nära 40 000 personer tog sig till Sverige – många gav sig ut på öppet hav i överlastade farkoster, i hopp om att hitta en fristad.

  1900-tal

  Stockholm år 1900 var kontrasternas och konflikternas stad. På gatorna mötte hästkärror automobiler. I gränderna slogs arbetare med militär inkallad från landsorten. Men en ny tid randades. För första gången i historien blev Stockholm lockande. Stanken från hästgödsel och sumpgas skulle snart ersättas av dofterna från den fina världen.

  1900-tal

  Kring sekelskiftet 1900 uppfördes mycket av det Stockholm vi känner i dag. Det var en tid av häftig spekulation som slutade med en krasch. Nu tvingades staten ta ett grepp om den svenska bostadspolitiken.