Vasa | Applet | Kanonport
Vasatiden

Vasaskeppets systerfartyg Äpplet har hittats utanför Vaxholm av marinarkeologer från Vrak – Museum of Wrecks. Fyndet är en del av det unika kulturarvet som gömmer sig under ytan. I det tvärvetenskapliga projektet "Den glömda flottan" tar marinarkeologer, historiker och andra forskare ett helhetsgrepp på de stora svenska örlogsfartygen från perioden 1450–1850.

Rydboholms slott
Vasatiden

Ett par mil nordost om Stockholm ligger Rydboholm. Här växte en viss Gustav Eriksson upp, och möjligen var det just här som den blivande kungen såg dagens ljus. Slottet ruvar hur som helst på mycket mer historia än så. Bland annat blev två av dess herrar halshuggna.

Nordiska sjuårskriget
Vasatiden

År 1570 avslutades nordiska sjuårskriget genom freden i Stettin. Sverige under Erik XIV utkämpade långdragna och hårda strider med Danmark och Lübeck både till lands och till sjöss. Märkligt nog är kriget relativt bortglömt trots det rika källmaterialet.

Vasatiden

1500-talsvrakets last om minst 25 tunnor obearbetade järnklumpar får inte bara marinarkeologer utan också bergshistorikerna att jubla.

Vasatiden

Det var sjökriget som 1500-talets största hjältar hämtades från. Historikern Kekke Stadin har studerat hur amiralerna hamnade i rampljuset.

Vasatiden

Hur lät det i en stad förr i tiden? Hur mycket oväsen var det i till exempel centrala Stockholm på 1500-talet jämfört med i dag?

Vasatiden

I våras och under sommaren har den stora nyheten om upptäckten av Lybska Svan haft en given plats i massmedia.

Vasatiden

Under årets upplaga av bokmässan i Göteborg fick besökarna stifta bekantskap med idéhistorikern Magnus Nymans nya bok om den katolska befolkningens situati

Vasatiden

På våren 1629 skrevs Mats Persson Leinonen från Säminge socken i Savolaks ut till krigstjänst. Året därpå var han med när Sverige ingrep i Trettioårig