Så blev amiralerna 1500-talets hjältar

Det var sjökriget som 1500-talets största hjältar hämtades från. Det viktigaste attributet för att markera sitt hjältemod och sin ställning var de tjocka guldhalsbanden och hatten – bereten.

Det svenska flaggskeppet Mars (även kallat Makalös) och der Engel i sjöslag 31 maj 1564.

På 1560-talet var den svenska flottan en relativt ny företeelse, den hade grundlagts av Gustav Vasa och därefter ägnats stort intresse från hans son, Erik XIV. Bland annat lät Erik bygga flaggskeppet Mars, som räknades som ett av Östersjöns största, bestyckat med fler än hundra kanoner och med en besättning om 600 man.

Amiralerna blev hjältar

Med flottan följde också en ny och omhuldad militär grupp, amiralerna, som steg upp som krigets fixstjärnor och hjältar vid den här tiden. De ärades av regenterna i olika ceremonier och processioner, och de fick sina porträtt målade.

I forskningsprojektet ”Ships at War”, som involverar både arkeologer och historiker, studerar Kekke Stadin, professor vid Södertörns högskola, amiralsbefattningen med fokus på nordiska sjuårskriget 1563–70.

FLER HISTORISKA NYHETER I POPULÄR HISTORIAS NYHETSBREV!

– Att amiralerna hyllades som hjältar under det nationalromantiska 1800-talet är kanske inte så förvånande, mer oväntat är att de var så omtalade och omhuldade i sin samtid, säger hon. Jag ville se hur de här hjältemyterna skapades i, framförallt hur de synliggjordes i en tid långt före uniformernas tillkomst.

Jacob Bagge med amiralskedjan i guld om halsen.

© Sjöhistoriska museet

Jacob Bagge och Klas Horn

I sjöslagen under nordiska sjuårskriget stod svenska amiraler som Jacob Bagge och Klas Kristersson Horn och danska som Herluf Trolle och Peder Skram i centrum. Alla byggde status och respekt med hjälp av kungligt stöd men också genom klädedräkt och – viktigast av allt – smycken.

– Om du tittar på porträtt av 1500-talets amiraler ser du att de alla bär tjocka guldhalsband. Herluf Trolle bär till och med sitt – en orden han fått av den danske kungen – ovanpå rustningen. Att vara amiral under den här tiden var att bära guldhalsband, och att bära guldhalsband förpliktigade till hjältedåd till sjöss.

– Halsbanden tillsammans med den speciella hatten, bereten, utgjorde attribut som skapade sjöhjälten.

Antologi om sjökriget

Kekke Stadins undersökning om 1500-talets amiraler publiceras i kommande antologin On War on Board, som riktar sig till en internationell publik. Den är ett resultat av ovan nämnda forskningsprojekt och behandlar en rad teman. Ett bidrag handlar just om Erik XIV:s flaggskepp Mars, som sjönk utanför Öland 1564 och återfanns 2011.

Befälhavare ombord var den guldsmyckade Jacob Bagge, som tillika ledde hela den svenska sjöstyrkan om 38 skepp under slaget vid Ölands norra udde. Hans antagonist var Herluf Trolle, chef för den danska styrkan med placering på amiralsskeppet Fortuna.

Under slaget exploderade Mars och sjönk till botten, något som kostade hundratals svenska, danska och lybska soldater livet – de senare hade bordat skeppet och inte lyckats ta sig därifrån. Bagge togs till fånga och fördes till Köpenhamn där han sattes i fängelse.

– För att visa vem han var och att han gav upp viftade han med sin beret, säger Kekke Stadin.