Sjöfart

Nu öppnar ett nytt marinarkeologiskt museum i Stockholm: Vrak – Museum of Wrecks. Ett av museets huvudnummer är berättelsen om det svenska örlogsfartyget Resande Man, som gick under i en storm 1660. Läs den fascinerande historien om skeppet och dess öde. Skribent är en av museets egna marinarkeologer.

Sjöfart

De stora lastfartygen under segel fick en sista uppblomstring, innan de som gick för maskin helt tog över på världshaven. Svenska skepp seglade med vete från Australien till Europa, och ibland blev det kappsegling. För två av fartygen blev slutet dramatiskt.

Sjöfart

Ångbåten Thor har funnits i över hundra år. Hi­storien tar sin början i dröm­men om havet, berättar Olle Ekstedt i sin bok Säll­samheter i Småland.

Sjöfart

Resor till sjöss av det lustfyllda slaget började på världens fogligaste flod, Nilen. Den flyter ut ur Afrika med en ganska orubblig hastighet av fem kilometer i timmen. Den mjuka brisen vid floden är så pålitlig, skriver Egyptenkännaren Max Rodenbeck, att den hieroglyf som betecknar resa söderut respektive resa norrut på Nilen tecknas som en båt med fulla eller beslagna segel.

Sjöfart

Hur gick det till när Vasa byggdes och gick under? Varför beställdes fartyget av Gustav II Adolf överhuvudtaget? Vi bad historikern Lars Ericson sätta in regalskeppet i sitt 1600-talssammanhang.

Sjöfart

Efter 333 år på botten av Stockholm ström bröt vasa åter vattenytan den 24 april 1961.

Sjöfart

Orsakerna till att Vasa förliste är många, men att konstruktionen var instabil är klarlagt. Sjöduglighet och säkerhet fick stå tillbaka för prestigetänkande och slagkraftighet.

Sjöfart

Mitt under andra världskriget byggdes en serie om nio mindre ubåtar, den så kallade U1–U9-serien. Det här var de första helt svensktillverkade ubåtarna. En av dessa, U3, finns bevarad som museiubåt på Teknikens- och sjöfartens hus på Malmö museer. Den visas med så gott som alla inventarier intakta.

Sjöfart

Den 22 juni 1950 förliste det svenska vikingaskeppet Ormen Friske vid Helgoland i Nordsjön. Femton svenska frisksportare fanns ombord, och samtliga omkom.

Sjöfart

Hajen sjösattes 1904 och var tekniskt banbrytande med sitt motorelektriska maskineri. Bakom innovationen att låta en förbränningsmotor driva en generator, v

Sjöfart

Knappt femton kilometer ut i havet från Cornwalls kust ligger ett synnerligen lömskt rev. I bästa fall är de stenhårda klippsträngarna synliga på några

Sjöfart

Genom rena piratdåd, överfall på enstaka fartyg, bortsnappande av främmande länders sjömän som sedan hölls i slaveri, kidnappning av västerlänningar s

Page 1 / 2