Första ubåten trampades fram

Det var så tidigt som under amerikanska frihetskriget den första fungerande ubåten användes. Luften räckte till en halvtimme under vatten och det fanns bara plats för en person i Turtle, som skapelsen kallades.

turtle start

En rekonstruktion av den första ubåten Turtle som finns på Royal Navys ubåtsmuseum i Gosport.

Den första ubåten som fungerade hjälpligt och även användes i krig var amerikanska Turtle (i själva verket en halvubåt) under amerikanska frihetskriget 1775–83. Konstruktören var David Bushnell.

Redan under sina studier vid Yale började han experimentera med undervattensexplosioner och uppfann den första fungerande minan (då kallad torpedo) som utlöstes med urverk och flintlås. Vid krigsutbrottet påbörjade Bushnell konstruktionen av en undervattensfarkost.

Som två sköldpaddsskal

Kroppen tillverkades i två halvor som sattes ihop med järnband och tätades med tjära. Den liknade en trätunna och formen påminde om två sammanfogade sköldpaddsskal (eller en mussla på högkant), vilket gav farkosten namnet Turtle.

Den dök genom att en tank i botten fylldes med vatten och steg genom att det pumpades ut med handpump. Framdrivningen skedde med en primitiv propeller, vissa källor anger dock en typ av åror som drevs av pedaler. Maxfarten var 5 km/h, men det var mycket ansträngande att både trampa pedalerna och hålla kursen med roder.

Luftmängden räckte för 30 minuter under vatten och extra luft kunde tas in genom en primitiv snorkel. Instrumenteringen var enkel, en kompass och en djupmätare. Markeringarna på dessa var självlysande genom att de försetts med en rötsvamp med biolumiscens.

Bestyckningen var en 70 kilos krutfylld mina av egen konstruktion som skulle fästas på det angripna fartyget med en handvevad, uppåtriktad borr.

turtle skiss

En rekonstruktion av hur Turtle bör ha sett ut. Originalritningarna förstördes för att inte falla i britternas händer. Minan är paketet som sitter till utanpå ubåten till vänster.

Första försöket 1776

turtle var färdig i början av 1775, men det dröjde till den 6 september 1776 innan den sattes in mot amiral Lord Howes flaggskepp Eagle i New Yorks hamn. Meningen var att Turtle skulle framföras av Bushnells bror, men han blev sjuk och istället blev soldaten Ezra Lee förare.

Om han lyckades ta sig till Eagle är omtvistat och mycket tyder på att det bara var amerikansk propaganda. En annan myt är att Eagles kopparklädda undervattensskrov stoppade Turtle – flaggskeppet kopparkläddes först senare. Troligen strandade Lees försök på grund av syrebrist.

Efter ytterligare två misslyckade angrepp mot brittiska fartyg blev Turtle sänkt av brittisk eld i oktober 1776 då hon låg vid sin följebåt.

Exakt hur den amerikanska ubåten Turtle var konstruerad vet man inte då ritningarna förstördes för att inte falla i brittiska händer. Illustrationer av den är därför baserade på senare uppteckningar och rekonstruktioner.

Följande pionjärubåtar skiljde sig mycket från Turtle, men en sak har dagens ubåtar ärvt från henne: dyktankarna som töms genom att luft pressas in.

Publicerad i Militär Historia 6/2013