En egyptisk mumie på British Museum
Forntid

Balsamering var en helig konst som bara utövades av en liten grupp invigda i det forntida Egypten. Okända balsameringsmoment beskrivs. Nu har en manual hittats där okända balsameringsmoment beskrivs.

Scen från en bronsåldersby
Forntid

En hel samhällsstruktur låg bakom brons­ålderns import av metaller. Den lukrativa handeln tillgodosåg elitens behov av att manifestera sin makt med statusföremål. Men det fanns en mörk baksida till allt detta – slavhandel och plundring.

Johan Ling, professor i arkeologi vid Göteborgs universitet
Forntid

Ett spektakulärt arkeologiskt fynd har gjorts utanför Alingsås. Det rör sig om ett femtiotal praktfulla och välbevarade bronsåldersföremål – bland annat arm-, hals- och fotringar. Föremålen gömdes eller deponerades under ett stenblock någon gång under yngre bronsåldern, sannolikt 700–500 f Kr. Forskarna menar att detta är ett av Sveriges finaste fynd från den aktuella perioden.

Rökstenen
Forntid

En av världens mest kända, och mest förbryllande runstenar är den så kallade Rökstenen i Östergötland. Länge har forskare försökt begripa vad dess märkliga och rekordlånga runinskrift betyder. Nu tycks fyra svenska professorer ha lyckats tyda tecknen.

Forntid

Under bondestenåldern blev människorna successivt mer bofasta. Detta påverkade inte minst hur de bodde och organiserade sig. Synen på perioden har på senare tid nyanserats sedan arkeologerna tagit del av nya genetiska och språkvetenskapliga studier.

Forntid

Nu har de första bevisen för att smittkoppor fanns i Norden redan före vikingatiden presenterats. En stor internationell dna-studie av skelett har gett svaret.

Forntid

Att resa runstenar var ett sätt att bevara och vörda minnet av döda anförvanter för evinnerlig tid. Samtidigt bidrog skicket till att manifestera prestige och makt. Traditionen föddes troligen under romersk järnålder för att närmast explodera under vikingatiden.

Bokomslag: The Textile Revolution in Bronze Age Europe. Porträttbild av arkeolog Serena Sabatini, redaktör för boken.
Forntid

Över hela Europa utgjorde ull, garn och vävda textilier en viktig del av ekonomin och handeln under bronsåldern – nästan lika viktig som bronshanteringen.

Massakern på Sandby borg, Öland. 400-talet efter Kristus.
Forntid

När resterna av en fornborg på Öland började undersökas 2010 blottlades den värsta massakern i Sveriges historia. På 400-talet dödades invånarna i borgen i en kallblodig attack.

Forntid

Praktfynden av guld är spektakulära, men det är i brända sädeskorn man hittar svaren på de avgörande frågorna.

Forntid

Ett av norra Europas mest fascinerande fynd från folkvandringstid finns nu äntligen utställt på museum. Det handlar om delar av exklusiva ryttarutrustningar som hittades för exakt nittio år sedan i en grusås i Sösdala i Skåne.

Forntid

Upptäckten av ett gammalt slagfält i en nordtysk floddal har förbluffat forskarna. Slaget, med uppåt 4000 man inblandade, gör att bronsålderns historia måste skrivas om.

Page 1 / 2