Sösdalafynden på plats i Lund

Ett av norra Europas mest fascinerande fynd från folkvandringstid finns nu äntligen utställt på museum. Det handlar om delar av exklusiva ryttarutrustningar som hittades för exakt nittio år sedan i en grusås i Sösdala i Skåne.

Till vänster rekonstruktion av praktbetslet som hittats i Sösdala. Till höger del av betslet.

© Erika Rosengren, Daniel Lindskog/Historiska museet vid Lunds universitet

Efter en lång maktkamp mellan Historiska museet i Stockholm och Historiska museum vid Lunds universitet avstod Stockholm från fynden och de finns nu utställda i en sal i det just nyöppnade museet i Lund.

Praktbetsel från 400-talet

Föremålen i förgyllt silver och brons med silverinläggningar är delar av ett praktbetsel och flera sadlar som förmodligen använts av skånska krigare med kontakter i sydöstra Europa under 400-talet. De lades i marken i en turbulent tid när de pressade romarna rekryterade legosoldater långt utanför sitt område – till exempel i Skandinavien.

Arkeologerna Charlotte Fabech och Ulf Näsman har ägnat fem år åt att forska om fynden. De har publicerat den första vetenskapliga publikationen om utrustningen: The Sösdala Horsemen and the Equestrian Elite of Fifth Century Europé.

– Vår forskning har varit uppdelar i två grenar, dels handlar den om den lokala kontexten: hur har dessa föremål hamnat i Skåne? Och, än viktigare, hur kan fyndet bidra till att förstå perioden efter romarrikets dominans i Europa?

Inspiration från hunner och alaner

Det märkliga med ryttarutrustningen är att den slagits sönder innan den lades på marken under ett täcke av sten. Troligen som ett inslag i en begravningsritual.

– Förmodligen var man inspirerad av ryttarnomader som hunner, alaner och sarmater som hade den här traditionen, säger Charlotte Fabech.

Betsel- och sadelbeslagen är av mycket hög kvalitet. De är dekorerade i en stil som tyder på att de tillverkats i en verkstad på kontinenten av romerskt skolade hantverkare. Som delar av exklusiva ryttarutrustningar hade de sedan förts till Skåne av legokrigare.