Bronsåldern – metallen var viktig för eliten

Bronsåldern i Norden varade i över tusen år från 1800–500 f Kr. Lukrativ handel och import av metaller tillgodosåg elitens behov av statusföremål. Men det fanns en mörk baksida – slavhandel och plundring. Denna artikel är del 3 av 6 i ett stort tema om Sveriges forntid.

Scen från en bronsåldersby

Scen från en bronsåldersby, med djurhållning, vagnar och metallhantering.

© Samson Goetze

Under bronsåldern flödade koppar och tenn in i Skandinavien genom långväga handel, och skickliga gjutare blandade samman metallerna till brons.

Nordborna designade sina egna tingestar som lyste som guld – svärd, yxor, dolkar, spjutspetsar, knivar och halsringar. Även import av färdiga bronsföremål förekom, som bland annat kultföremålet från skånska Balkåkra, som ser ut som en trumma till formen. En likadan har påträffats i dagens Ungern, och från det området exporterades även svärd.

1. Hågahögen – Skandinaviens guldrikaste grav

Det var en aldrig tidigare skådad prakt som omgav eliten. Kvinnorna kunde bära en hel utstyrsel av brons, bland annat en rund platta på magen (bälteplatta), ett slags väska på ryggen (hängkärl) och ett skärp prytt med små koner av metall (tutuli).

Fingrarna pryddes av ringar och mantlarna fästes med dräktnålar. Ofta görs bronsfynden i gravar, men en del har blivit offrat till gudar och gudinnor i våtmarker. I Fröslunda på Kållandsö i Västergötland hittade en bonde 18 bronssköldar i en åker som tidigare varit sjöbotten.

Vissa fick med sig oerhörda förmögenheter i döden, som den hövding som begravdes i Hågahögen utanför Uppsala för 3 000 år sedan. Den stora graven, som är åtta meter hög och femtio meter bred, är den guldrikaste i Skandinavien från tiden. En tredjedel av allt guld som vi känner till från bronsåldern har hittats just här. En gång tillhörde rikedomen en mäktig hövding, eller kanske snarare en kung.

Efter döden kremerades han, och askan och de brända benen placerades i en ekkista. När graven grävdes ut 1902–03 påträffades bland annat ett bronssvärd med dekorationer av guld på fästet, ett förgyllt spänne, guldbelagda knappar samt rakkniv och pincett av brons.

Svärd från Västergötland och hängkärl från Halland. Båda i brons.

Svärd från Västergötland och hängkärl från Halland. Båda i brons.

© Historiska museet

2. Karta över bronsålderns handelsrutter

Handelsrutterna var långa i bronsålderns Europa. För att tillverka brons behövs koppar och tenn. Tenn importerades främst från Cornwall. Under äldre bronsåldern kom kopparen huvudsakligen från italienska Alperna, men senare främst från Iberiska halvön och från Cypern. Länge ansågs bärnsten ha varit nordbornas främsta handelsvara, och fynd av bärnsten från Östersjön har gjorts på de flesta av metallbrytningsplatserna. Nu tror dock forskarna att även slavhandel och plundringsräder var viktiga sätt för de styrande i norr att införskaffa metaller.

© Per Idborg

4. Handel med koppar och tenn

Eftersom elitens kvinnor och män begravdes med sina bronsföremål krävdes ett ständigt inflöde. Men att skaffa bronset, som oftast bestod av 90–95 procent koppar och resten tenn, var ingen enkel apparat. Tennet hämtades mestadels från Cornwall. I början av bronsåldern bröts kopparen i italienska Alperna, därefter blev Iberiska halvön mer dominant i handeln. Export skedde även från Cypern, som ju gett koppar dess namn.

Att köpa färdiga bronsklumpar hörde till ovanligheterna, eftersom man då inte hade insyn i kvaliteten. I Skandinavien bekräftas detta av deglar, där bevarade droppar av metall visar att tenn och koppar smälts var för sig.

– Till vilka platser man reste för att inhandla metallerna kan man bara spekulera om. Troligtvis ville man komma ställena där koppar och tenn bröts så nära som möjligt, eftersom det blev dyrt med mellanhänder, säger Johan Ling.

Innan man kunde sjösätta planerna på en handelsresa krävdes ett samarbete mellan olika regioner i Skandinavien som specialiserat sig inom olika områden.

Enligt den studie som Johan Ling är medförfattare till existerade två olika försörjningssätt i bronsåldersamhället. Dels fanns en havsbaserad ekonomi där bondgårdar, båtbygge, fiske och resor utgjorde huvudnäringen. I dessa områden ristades hällristningar och de döda begravdes i stora stenrösen. Dels existerade en landbaserad jordbruksekonomi, med välmående gårdar och riklighet på bronsföremål. I detta landskap var enorma gravhögar en vanlig syn

5. Handelsresor var lika mycket plundringsfärder

I undersökningen representeras den havsbaserade ekonomin av Tanum i Bohuslän. Här finns flest hällristningar i Europa och ofta är det skepp som avbildats, vilket kan avspegla den verksamhet som ägde rum här. Under första halvan av bronsåldern avskogades delar av västkusten, trots att en relativt liten befolkning höll till här. Detta kan tolkas som att man högg ner träd för att bygga båtar, kanske för export.

Den landbaserade ekonomin exemplifieras av Thy på nordvästra Jylland, som var en av de rikaste bygderna i Europa. Här byggde hövdingarna stora hallbyggnader och eliten begravdes i högar tillsammans med dyrbara ting av brons – inte minst svärd. Troligen kan den välmående trakten kopplas till kontroll över bronshandeln. Men för att hövdingarna i Thy skulle få åtkomst till den åtråvärda metallen krävdes ett samarbete med Tanum.

Om vi tänker oss att en hövding i Thy runt år 1300 f Kr ville initiera en handelsfärd för att skaffa sig koppar och tenn, behövdes båtar med besättning. Det var inget problem att finansiera en expedition eftersom hövdingen blivit rik på sin gårds överskott av spannmål, kött och mejeriprodukter.

Bekymret var att Thy, liksom stora delar av de rika jordbruksbygderna i Skandinavien, var avskogade. Det innebar att virke till båtbygge var en bristvara. Men med hjälp av hövdingens överskott kunde detta lösas – för i östra Tanum fanns fortfarande tillgång på virke.

Båtar med besättning var inte nog för ett handelsföretag på kontinenten. Det behövdes också krigare på färden, eftersom risken för överfall var överhängande.

Under resan genomkorsades hövdingadöme efter hövdingadöme, och sannolikt krävdes goda kontakter för att få tillstånd att passera genom dem. Dessutom var det inte bara fredliga affärer som ägde rum. Handelsresorna var lika mycket plundringsfärder, där krigarföljet delade på bytet.

Rakkniv bronsålder

Rakkniv med vågbandsornamentik, 900–700 f Kr.

© Historiska museet

Bronsålderns fyra designstilar

Den svenske arkeologen Oscar Montelius (1843–1921) delade in bronsåldern i olika perioder och identifierade fyra grundläggande designstilar vilket gör föremålen lätta att datera. Denna rakkniv från Gammalstorp i Blekinge (bilden ovan) är prydd med så kallad vågbandsornamentik. Den är daterad till 900–700 f Kr och hör därmed till period IV. De övriga perioderna karakteriseras av geometriska mönster (period I), spiralornamentik (II) och stjärnornamentik (III).

8. Järn konkurrerar ut brons

Denna bakomliggande struktur fick sitt slut när järnet konkurrerade ut bronset, under järnåldern.

– Det är järnet som på sikt får bronsålderns samhälle att kollapsa. Det framställdes lokalt och den makt och rikedom som hövdingarna byggt upp genom kontroll över den långväga bronshandeln gick om intet, säger Johan Ling.

Efter ett par årtusenden ser vi bronsålderns maktstrategier dyka upp igen.

– Vikingarna använde sig av samma grundbult i sitt samhälle, men då var det kontroll över den långväga silverhandeln som gällde, menar Johan Ling.

Kristina Ekero Eriksson är arkeolog och författare.

Publicerad i Populär Historia 2/2020