Mumiemanual hittad i papyrusrulle

Balsamering var en helig konst som bara utövades av en liten grupp invigda i det forntida Egypten. Okända balsameringsmoment beskrivs. Nu har en manual hittats där okända balsameringsmoment beskrivs.

En egyptisk mumie på British Museum

Louvre-Carlsberg-papyrusen (till höger) har visat sig innehålla en mumifieringsguide. På bilden ses en egyptisk mumie på British Museum.

© Papyrus Carlsberg Samlingen, British Museum

I det forntida Egypten var balsamering en helig konst som bara utövades av en liten grupp invigda. Kunskapen överfördes troligen muntligen mellan mästarna, vilket kan förklara varför det finns få skrivna källor till hur processen gick till i praktiken.

Nu har dock en sådan manual hittats – tillika den äldsta någonsin – som en del av en 3 500 år gammal medicinsk text. Det är den danska egyptologen Sofie Schiødt vid Köpenhamns universitet som har gjort upptäckten under arbetet med sin nyligen framlagda doktorsavhandling.

Örtmedicin och hudåkommor

Sofie Schiødt forskar på den så kallade Louvre-Carlsberg-papyrusen, en sex meter lång papyrusremsa, där en del förvaras på Louvren i Paris och en annan i Papyrus-Carlsberg-samlingen vid Köpenhamns universitet.

Den största delen av texten handlar om örtmedicin och hudåkommor. Men insprängt i texten finns alltså en guide till mumifiering som ger en detaljerad kunskap om hur processen gick till.

Bland annat beskrivs ritualerna kring balsameringen, som skulle ta 70 dagar, uppdelad i fyradagarsintervaller.

Instruktioner för balsamering

Under de första 35 dagarna torkades kroppen och därefter behandlades den med aromatiska substanser och lindades i linnelindor. Den 68:e dagen placerades den färdiga mumien i en kista.

Manualen innehåller bland annat instruktioner för hur ansiktet ska balsameras. Olika aromatiska substanser från växter och bindemedel kokas ihop till en vätska som får sugas upp av en linneduk. Duken läggs över ansiktet som ett omslag och byggs på med nya bandage var fjärde dag.

Nästa år förväntas en fullständig översättning av Louvre-Carlsbergpapyrusen ligga klar.

Publ. i Populär Historia 7/2021