Titanic – 89 svenskar miste livet

Det fanns 123 svenskar och svensk-amerikaner ombord på Titanic. Det gjorde svenska till det näst mest talade språket på Titanic efter engelska. Men livet slutade för de flesta i Nordatlantens iskalla vatten.

Titanic | Vagen mot katastrofen

Titanic sjunker den 15 april 1912. Målning av W. Pearson.

© National Maritime Museum/ IBL Bildbyrå

Det fanns 123 svenskar och svensk-amerikaner ombord på Titanic. Av dessa räddades endast 34 personer.

Det förhållandevis låga antalet räddade svenskar berodde sannolikt på att många av dem reste i tredje klass. Bara fyra svenskar var förstaklasspassagerare. Av dessa överlevde två.

Mauritz Håkan Björnström-Steffansson, en 28-årig affärsman bosatt i Washington, lyckades i sista stund hoppa från fartyget och ned i en av livbåtarna.

Den andra överlevande var Sigrid Lindström. Hon var född Posse och brorsdotter till den tidigare statsministern Arvid Posse (statsminister 1880-83). Lindström blev eskorterad till livbåtarna av Björnström-Steffansson.

Svenskarna på Titanic

Svenska var det näst mest talade språket på Titanic efter engelska. Här är en av de 123 svenskar som reste med olycksfartyget, Dagmar Bryhl.

© Privat

Dagmar fick lämna kvar sin fästman och sin bror

I andra klass reste sex svenskar, fyra män och två kvinnor. Bara de två kvinnorna överlevde. Dagmar Bryhl, en av de räddade kvinnorna, fick plats i livbåt nummer 12 men fick lämna sin fästman och sin bror kvar på däck trots att det fanns plats i livbåten. De båda männens kroppar återfanns aldrig.

Svenskarna i tredje klass var en brokig skara, som i många fall förenades av drömmen om en framtid i Nordamerika. Men livet slutade för de flesta i Nordatlantens iskalla vatten.

En av de räddade var den då endast ett och ett halvt-åriga Beatrice Irene Sandström. Hon var den yngsta av 24-åriga Agnes Sandströms två döttrar.

Agnes Sandström berättade i en intervju att hon först inte trodde det var allvar när en steward väckte henne strax efter kollisionen. Lyckligtvis gick hon ändå upp på båtdäck och kunde stiga i livbåt nummer 13 tillsammans med de två barnen.

Titanic katastrofen | New York

En stor folkmassa har samlats nära hamnen i New York för att vänta på överlevande som ska komma med fartyget Carpathia.

© Library of congress

Vägen till livbåtarna från tredjeklass var svår

Beatrice Sandström avled 1995 och var då den sista svenska överlevande från Titanic.

Den sista överlevande med svensk anknytning var Lillian Gertrud Asplund, som avled 2006. Hon föddes 1906 i USA, hennes föräldrar var svenskarna Carl och Selma Asplund. Lillian fick plats i en livbåt tillsammans med Selma och lillebror Felix, men pappa Carl och tre bröder omkom.

Senare berättade en del tredjeklasspassagerare att de hade förhindrats att komma upp på däck, dels av grindar, dels av vakter vid uppgångarna till båtdäck. Frågan om i vilken mån tredjeklasspassagerarna diskriminerades vid evakueringen blev aldrig ordentligt utredd vid sjöförhöret.

Men det var också så att vägen till livbåtarna från tredje klass var lång och komplicerad. I det kaos som rådde efter kollisionen krävdes en god portion tur för att överleva som passagerare i tredje klass.

Publicerad i Populär Historia 1/2012