Sveagruvan på Svalbard

Sveagruvan på hårda, kalla Svalbard skulle lägga grunden till Sveriges framtida energiförsörjning. Nu sopas spåren efter mänsklig aktivitet igen och Svea ska återställas till arktisk natur.

Gruvarbetarna uppställda framför mynningen till Sveagruvan på Svalbard, 1918.

© Tekniska museet

På Svalbard, längst in i en fjord där isen ligger tjock från oktober till juni, finns en by som heter Svea. Hit leder inga vägar. På vintrarna går solen inte upp på fyra månader. På somrarna lyser den fyra månader i sträck.

Det här är isbjörnens, valrossens och fjällrävens rike. Ändå var det just på den här platsen, halvvägs mellan Nordnorge och Nordpolen, som Sverige för drygt hundra år sedan hade enorma förhoppningar.

Blickarna vändes norrut

I början av 1900-talet letade den tidigare stormakten efter en ny identitet. Finland hade förlorats till Ryssland 1809 och unionen med Norge hade upplösts 1905.

I jakten på en framtidsvision vändes blickarna norrut. Bergen, skogarna och älvarna i norr skulle lägga grunden för en ny storhetstid, för ekonomisk och industriell makt.

Etableringen av Kiruna och bygget av Malmbanan var en del av den visionen. Men ambitionerna var för stora för att rymmas inom rikets gränser. De sökte sig hela vägen upp till Svalbard, som då kallades Spetsbergen, tre dagars båtresa från Norges nordligaste kust.

Stålindustrins intresseorganisation Jernkontoret ville å sin sida ställa om delar av Sveriges stålindustri från träkol till stenkol. På Spetsbergen trodde de sig kunna hitta rätt sorts kol för ändamålet, och samtidigt slippa betala tullavgifter.

Gruvan ansågs olönsam

Dessutom var det svenska forskare, med Finlandsfödde A E Nordenskiöld i spetsen, som i årtionden hade dominerat forskningen om ögruppen och som hade kartlagt mineralfyndigheterna där. Forskarna ville att kunskapen skulle komma den svenska industrin till del, samtidigt som de ville säkra finansieringen av framtida forskningsföretag.

Sommaren 1910 skickade därför Jernkontoret en expedition till ett antal områden på Svalbard. Kolfyndigheterna märktes nogsamt med skyltar som bar texten »Swedish occupation«. Jernkontoret bildade ett företag och bad Herman Lagercrantz, stålverksägare tillika Sveriges ambassadör i USA, att flytta hem för att bli bolagets styrelseordförande.

Under de följande åren var världsmarknadspriset på stenkol lågt och den planerade gruvan ansågs olönsam. Det hade dessutom visat sig att kolet på Svalbard trots allt inte lämpade sig för stålindustrins behov.

Kolprisern mångdubblades

Läget förändrades med första världskriget, som fick kolpriserna att mångdubblas. Sveriges fokus på Svalbard skiftade från stålindustrins behov till att leverera kol till järnvägen.

I augusti 1917 började AB Spetsbergens svenska kolfält bygget av Sveagruvan på Braganzavågen, längst in i Van Mijenfjorden. Företaget hävdade att gruvkolonin skulle kunna tillgodose Sveriges behov av stenkol under hundratals år.

Den första januari 1920 skriver Johan Anders Hedberg, bas för utearbetarna vid Sveagruvan, följande i sin dagbok:

"Stormarna som förekommer här är av en särskild beskaffenhet. Den snö som ryker är så fin och torr att den tränger sig in överallt där det finns minsta öppning och bränner som eld där ansiktet inte är skyddat. Vi saknar en almanacka för det nya året, men får leta oss tillrätta ändå. Jag är vid gott humör."

Johan Hedbergs anteckningar, återgivna i boken Sveagruvan på Spetsbergen (1979) av Resar-Herman Jakobsson och Roger Kellerman, ger en bild av vardagen i Svea under gruvans tredje vinter.

Tjäna betydligt bättre än hemma

Hedberg var född i Dalarna 1880 och var bland annat med och byggde Stockholms stadshus. På Svalbard kunde han tjäna betydligt bättre än hemma i Sverige. I slutet av maj konstaterar Hedberg att han har uppnått sitt mål, och under elva månader tjänat ihop tio tusen kronor netto, utöver de pengar som han hade sänt hem till familjen under året.

Priset som han och andra som arbetade vid Sveagruvan fick betala var isoleringen, mörkret och kylan – som kan variera från några köldgrader till minus 37.

Hedberg är ändå nöjd och avslutar ofta sina anteckningar med "Allt väl!" Han noterar några brutna ben och sjukdomsfall bland männen, men anser att en särskild tur tycks vila över anläggningen eftersom inga allvarligare olyckor har inträffat.

I januari 1920 hade Svea fått ett telegram från den norska gruvan i närliggande Longyearbyen. Det berättade att en explosion hade dödat 26 män. Den svåra olyckan skapade naturligtvis oro även i Sveagruvan.

Fientligheter under yta

På fritiden, berättar Hedberg, åker arbetarna kälke eller skidor och ordnar fester, men fientligheter bubblar under ytan. Han skriver om en trevlig afton, där han tillsammans med en kamrat framfört en sång "om vårt socker som ej räcker till". Plötsligt ändras stämningen:

"Ett vilt uppträde ägde rum på slutet och störde glädjen. En man blev knivhuggen. Någon drog sin revolver, men några skott avlossades aldrig", skriver han.

Samtidigt byggdes hela samhället för att upprätthålla hierarkin mellan tjänstemän och arbetare. Linbanan delade in Svea i två delar.

På västra sidan om den låg ingenjörernas och arbetsledningens hus, på den östra sidan fanns arbetarbostäderna. Ingenjörernas bostäder utrustades med fina möbler, porslin, tapeter och prydnadsföremål för att återskapa en svensk borgerlig standard mitt i Arktis.

Skapade hierarkier

Ett undantag från denna ordning gällde gifta arbetare. De fick också sina bostäder på den västra sidan, granne med ingenjörerna. Tanken var att skapa hierarkier mellan olika kategorier av arbetare och därmed försvaga den fackliga sammanhållningen.

Kvinnorna i Svea var medföljande fruar eller arbetade i köket och tvätteriet. En av dem var Naimie Gevert (gift Möller), som var kocka i Svea 1921–24.

I en intervju med Resar-Herman Jakobsson (en av författarna till ovan nämnda bok) berättar hon att de en lördag var tre flickor vid dansen, tillsammans med nästan tvåhundra män.

"Jag dansade med en av gubbarna, då han plötsligt började bli i mitt tycke ganska oförskämd. Det var någonting ovanligt, eftersom det nästan var någonting heligt att männen skulle sköta sig vid danserna", berättar Gevert.

Kvinnor bannades från danserna

Efter den händelsen beslutade kvinnorna att inte längre delta i danserna. De ändrade sig tre veckor senare, när de andra arbetarna hade tvingat den aktuelle mannen att be om ursäkt.

"Efter den händelsen kontrollerade gubbarna varandra så att ingenting skulle få oss att ändra oss igen", säger Naimie Gevert i intervjun.

I början av Sveas existens transporterades kolet från gruvan till lagret med hjälp av en kilometerlång rälsbana längs marken. Banan snöade dock ofta igen, och arbetarna fick lägga mycket tid på att gräva snötunnlar. Därför byggde man efter en tid en linbana, vars korgar kunde frakta stenkolet högt ovanför snötäcket.

Sveriges storslagna planer för Svalbard kom att sluta i ett misslyckande. Svalbardtraktaten från 1920 var visserligen en halv seger.

Ekonomisk kris

Norge fick ögruppen, men andra länders rätt att driva gruvor säkrades, och den norska statens rätt att beskatta gruvindustrin begränsades. Men naturen var en mäktig motståndare till Sveagruvan.

Ibland rasade hårda stormar som gjorde att arbetarna inte kunde lämna sina bostäder. Det hände att linbanans korgar blåste iväg i orkaner. Fjordisen bröt sönder hamnkajen. Permafrosten tinade där man grävt tunnlar, så att taket i gruvgångarna rasade in.

Allt detta bidrog till att mängden kol som bröts inte nådde upp till företagets målsättning. Som om detta inte var nog gick hela världen in i en djup ekonomisk kris i början av 1920-talet. Priset för det stenkol som Sveagruvan exporterade rasade från 160 kronor per ton till bara 30 kronor.

Brand bryter ut

År 1923 fanns det ännu en glimt av hopp för gruvan. Svenska staten tog kontroll över företaget och beordrade SJ att göra förköp av kol, så att Svea kunde bygga ut sin kapacitet för att nå en lönsam produktion. Men hoppet släcktes när en brand bröt ut i Sveagruvans nya, stora gruva 2, i maj 1925. Och nu hade de svenska politikernas vilja att stödja gruvan slocknat.

1926 sattes bolaget i likvidation och svenskarna lämnade Svea och Svalbard. Inne i det frusna berget stod den övergivna Sveagruvan, fortfarande i brand.