Svenskar stred i persiska gendarmeriet

Åren 1911–15 var en grupp frivilliga svenska officerare verksamma i Persien. Deras uppgift var att utbilda och organisera en paramilitär polisstyrka som skulle få bukt med härjande rövarband och krigiska klanledare.

Gendarmer i en skyttegrav vid Borujerd i västra Persien

Gendarmer i en skyttegrav vid Borujerd i västra Persien. Foto från 1914.

© Grenna Museum

Den 20 augusti 1915 stupade Philip Hierta, svensk officer i det persiska gendarmeriet. Det skedde i en strid några mil söder om Kazvin (Qazvin) i norra Persien (sedan 1935: Iran). Hans chef Gunnar Källström lät föra kroppen till Eslamabad, och där ordnade han inför de underlydande gendarmerna snabbt en ceremoni som han beskrev i ett brev till Hiertas föräldrar:

"Som värmen var stark, var transport af kroppen omöjlig. Som jag förut talat med Hierta om åtgärder vid hans eventuella död, visste jag att han ej ville stanna i denna förbannade jord, men att han var nöjd att bli bränd. Jag gjorde därför en järnlåda af tomma petroleumfat, lade där kroppen och ställde den i ett jättelikt bål. Folket ställdes upp i fyrkant och jag försökte förklara för dem, hvad det ville säga att Hierta låtit sitt lif för att göra sin plikt och att de på sina knän kunde tacka Allah för att hafva fått se en gudaboren hjälte."

Svenska officerare i Persien

Brevet, som skrevs med tidstypiska ordval, berättar om en dramatisk händelse som inträffade under en av de största utlandsinsatser som svensk militär gjorde i början av 1900-talet. Men varför reste egentligen svenska officerare till Persien, och varför just då?

I början av 1900--talet hade den relativt svaga centralregeringen i Persien svårt att kontrollera hela det stora landet. Samtidigt som laglöshet härjade i vissa regioner vände sig de politiskt viktiga basarköpmännen och de shiitiska mullorna ofta mot den styrande regeringen.

En konstitutionell monarki hade införts i landet 1906, inspirerad av ungturkarnas omvälvning i det Osmanska riket – den stora grannen i väster. Men redan 1907 genomförde en ny shah en kupp för att återta en del av makten från de så kallade konstitutionalisterna. Ännu en ny shah, minderårige Ahmad Shah Mirza, tog över 1909.

Samtidigt pressades landet från sina aggres-siva grannar: Ryssland i norr och Stor-britannien i sydost. Persien satt lite i samma skruvstäd som en annan granne – Afghanistan.

Halvmilitär poliskår

Vid krigsutbrottet 1914 (första världs-kriget) besatte ryska och brittiska trupper delar av landet, bland annat oljefälten i söder, trots en persisk neutralitetsförklaring.

Utifrån detta läge ville regeringen i Teheran skapa ett gendarmeri, alltså en halvmilitär poliskår, för att kunna göra sin makt gällande i landet. Detta var en plan som stöddes av britterna. Men det gällde att hitta en neutral stat som kunde hjälpa till med officerare och instruktörer.

En viktig bakgrund i sammanhanget var det arbete som den svenske officeren Wilhelm Unander hade utfört med att bygga upp ett gendarmeri i det av Turkiet ännu behärskade Makedonien.

Eftersom Turkiet och Tyskland var helt uteslutna för britter och ryssar, så godkändes Sverige av de båda stormakterna när det kom till frågan om att dra igång ett gendarmeri.

Några svenskar valde att stanna i kriget

När den svenska gendarmeriinsatsen i Persien avvecklades 1915, valde fem svenska officerare – Killander, Erikson, Frick, Sonesson och Örtengren – att stanna kvar och söka tysk tjänst. De förblev i persisk tjänst till den 28 juni 1916, när de undertecknade ett avtal i Bagdad med den bayerske majoren von Kiesling. Han var ställföreträdande chef för en tysk-persisk mission, som hade till uppgift att hjälpa Turkiet i dess kamp mot brittiska och ryska förband i Mesopotamien och Persien, under det pågående första världskriget.

Under de följande två åren bedrev de fem svenskarna, tillsammans med 25 000 tyska soldater plus österrikiska och turkiska styrkor, en kampanj mot brittiska, ryska och arabiska enheter. I mars 1917 hade Bagdad fallit i den brittiska Mesopotamiska kårens händer, och på sommaren samma år laddade tyskar och turkar upp för en återerövring.

Kurdiska Kirkuk i norra Irak

En ny armékår, "Jilderim", bildades av färska förband från Europa. I den syriska staden Aleppo drogs planerna upp för en återerövring av Bagdad, men alltmer uppmärksamhet fick också ägnas åt de allierade framgångarna i Palestina, där den brittiske officeren T E Lawrence ("Lawrence av Arabien") ledde arabiska styrkor, som i samverkan med brittiska förband er-övrade både Jerusalem och Damaskus.

Svensken Knut Killander (1884–1953) blev, i den ordinarie chefens frånvaro, befälhavare i Mosul för vad som på tyskt militärspråk kallades »Fl Sch O« (Flanken Schutz Ost). Enheten var ämnad som ett flankskydd för armékåren "Jilderim", och den däri ingående tyska 6:e armén.

Killanders grupp flyttades till det kurdiska Kirkuk i norra Irak, och där skulle svensken så snart som möjligt göra förbandets soldater och hästar operationsdugliga.

Efterkrigstyskland

Mot krigsslutet kom Knut Killander hösten 1918 att vistas i Tyskland, närmare bestämt vid det Storhertigliga 14:e fältartilleriregementet i Karlsruhe. I det turbulenta Efterkrigstyskland blev han vittne, och uppenbarligen sympatisör, till Wolfgang Kapp och de paramilitära frikårernas misslyckade kuppförsök i Berlin i mars 1920.

En annan Persiensvensk som stred vidare i första världskriget var Carl Petersén (1883–1963). Han anslöt sig tidigt till britterna och deltog i den katastrofala landstigningen mot de turkiska ställningarna på Gallipolihalvön våren 1915.

Under mellankrigstiden gjorde han humanitära insatser i Röda korsets regi både på Balkan och i Mellanöstern, och deltog också i Nationernas Förbunds gränskommission mellan Syrien och Irak 1932.

Under andra världskriget var han ansvarig för att bygga upp den hemliga svenska militära underrättelsetjänsten, C-byrån