1900-tal

Kring sekelskiftet 1900 uppfördes mycket av det Stockholm vi känner i dag. Det var en tid av häftig spekulation som slutade med en krasch. Nu tvingades staten ta ett grepp om den svenska bostadspolitiken.

1900-tal

När Kongo blev fritt från det belgiska styret flammade strider snabbt upp och ett inbördeskrig bröt ut. I skottlinjen stod svenska FN-soldater ur den fredsbevarande styrkan.

1900-tal

Sveriges image prioriterades när Rädda ­Barnen expanderade under andra världskriget.

1900-tal

Flygveckan på Gärdet i Stockholm 1910 blev en succé – drygt 50 000 åskådare följde arrangemanget. Till höjdpunkterna hörde när Carl Cederströms pressade sitt plan 160 meter upp i luften – svenskt rekord!

1900-tal

Nyårsdagen 1960 vaknade svenskarna upp till ett nytt decennium, ett årtionde som skulle komma att ställa många normer och uppfattningar på ända. Utvecklingen inom teknik var snabb och påtaglig och ute i världen var mycket på gång som skulle komma att påverka även Sverige.

1900-tal

Industrin gick på högvarv, samhällsreformerna duggade tätt och jämlikheten ökade i det svenska folkhemmet. Var 1967 året då Sverige mådde som bäst?

1900-tal

I slutet av 1960-talet reformerades den svenska familjepolitiken. Att vara hemmafru ansågs nu förlegat och stå i vägen för det moderna samhällets framväxt.

1900-tal

Bottnafjorden, som sköljer södra stranden av Kville härad, utgör, jämte den långa Sotenfjorden, med vilken den sammanhänger, varje sjömans skräck.

1900-tal

Moderniseringen i Europa fick ofta ett omstörtande förlopp med krig och revolutioner i sitt kölvatten. Sverige blev undantaget som genomförde moderniseringen snabbt, effektivt och under ordnade former.

1900-tal

Stockholm år 1900 var kontrasternas och konflikternas stad. På gatorna mötte hästkärror automobiler. I gränderna slogs arbetare med militär inkallad från landsorten. Men en ny tid randades. För första gången i historien blev Stockholm lockande. Stanken från hästgödsel och sumpgas skulle snart ersättas av dofterna från den fina världen.

1900-tal

I början av 1900-talet landsteg ett antal svenskar på Spetsbergen. Uppgiften var att annektera en del av ön. Sverige deltog i kapplöpningen om naturrikedomarna och en styrka på fem man begav sig till områdena runt Nordenskiöld Land. En lönsam gruva, Svea, grundlades och som mest arbetade hör 600 man.

Page 3 / 3