Abort – tusentals kvinnor dog till följd av farliga metoder

Kvinnor har i alla tider försökt styra över sin reproduktion oavsett om abort har varit lagligt eller olagligt. Förr i tiden använde kvinnor i Sverige fosfor från tändstickor som metod för abort, och under slutet av 1800-talet dog tusentals kvinnor varje år av fosforförgiftning.

Demonstration för fri abort i Stockholm 1974.

Demonstration i Stockholm på internationella kvinnodagen 1974. Fri abort blev lagstadgad i Sverige året därpå.

© Ragnhild Haarstad / SVD/ TT

Aborträtt i Sverige

1975 infördes rätten till fri abort i Sverige. Alla har rätt att göra abort till och med den 18:e graviditetsveckan.

Historiskt sett har Sverige haft mycket stränga straff för abort. Rätten till fri abort infördes långt senare jämfört med andra länder som Polen, Ryssland och Kuba. I Ryssland har kvinnor haft fri abort sedan 1920, alltså i mer än hundra år.

Fosterfördrivningar och reproduktion

Det finns mycket som tyder på att kvinnor i alla tider har försökt styra över sin reproduktion. Bland annat visar forskningen att spermiedödande medel användes redan under antiken, samt att europeiska kvinnor under årtusenden har intagit växter och örter för att avsluta en oönskad graviditet.

Under häxprocesserna minskade fosterfördrivningarna drastiskt när de så kallade "kloka gummorna" brändes på bål. Utförandet av fosterfördrivningar låg sedan vilande under ytterligare ett århundrade, innan det under tidigt 1800-tal åter började praktiseras i större utsträckning.

Att utförandet av fosterfördrivningar kom att öka under 1800-talet beror på flera saker. En orsak anses vara att lagstiftningen successivt mildrade straffen för utomäktenskapliga sexuella relationer från och med slutet av 1700-talet. Lagstiftningen är emellertid inte alltid i samklang med folkets uppfattning, och när en utomäktenskaplig relation medförde en oönskad graviditet var denna inte lika accepterad.

Fosformetoden

Detta ledde till att många kvinnor försökte avbryta sina oönskade graviditeter. En metod som var vanlig vid tidpunkten var fosformetoden. Fosforn skrapades av från tändstickor, vilka var tillgängliga i många hem. Det avskrapade giftet blandades ut med mjölk eller annan dryck och intogs oralt.

Fosformetoden var emellertid mycket farlig eftersom det inte bara var fostret utan även kvinnan som förgiftades. Dagstidningar och rättsmaterial från 1800-talets sista decennier vittnar om att tusentals kvinnor dog årligen till följd av fosforförgiftning.