Sveaborg försvarade tre riken

sveaborg helsingfors fastning

Sveaborg är en av världens största sjöfästningar. Befästningen omfattar flera öar vid inloppet till Helsingfors.

© Shutterstock

En kvarts båtresa från Salutorget i centrala Helsingfors ligger sjöfästningen Sveaborg. Den är en av Sveriges största militära investeringar någonsin, och byggandet lade grunden till det som i dag är Finlands huvudstad. Sveaborg har försvarat tre riken – Sverige, Ryssland och Finland – och detta är en av orsakerna till att fästningen sedan 1991 är med på Unescos världsarvslista.

I mitten av 1700-talet var Sveriges militärstrategiska läge prekärt. Kriget mot Ryssland hade länge gått dåligt, och i mitten av århundradet hade Sverige fått lämna ifrån sig nuvarande Baltikum och de sydöstra delarna av Finland, häribland den viktiga gränsfästningen Viborg, till ärkefienden i öst.

Centralfästning utanför Helsingfors

Försvaret av de östra riksdelarna behövde förstärkas, och efter en kort utredning beslutade Sveriges riksdag att det skulle byggas en centralfästning med tillhörande flottbas utanför Helsingfors.

Bygget startade sommaren 1748 och som chef utsågs Augustin Ehrensvärd. En intensiv byggverksamhet var snart igång och småstaden Helsingfors kryllade plötsligt av folk från när och fjärran. Tanken var att fästningen skulle stå klar efter fyra år, men först i slutet av 1700-talet var fästningsarbetet i stort sett slutfört. Fästningen ansågs då som helt ointaglig – ett Nordens
Gibraltar.

Cronstedt gav Sveaborg till ryssarna

Det första riktiga testet för Sveaborg kom vårvintern 1808 då Ryssland anföll. Kommendant för Sveaborg var vid den tiden viceamiral Cronstedt, som efter en kort belägring gav sig utan strid. Kanske föll Cronstedt offer för rysk krigslist som fick honom att tro att ryssarna var fler än de var, men än i dag vet man inte med säkerhet. Efter att svenskarna lämnat fästningen övergick Sveaborg med flotta och allt till Ryssland. Året efter införlivades resten av Finland i det ryska imperiet.

Under Krimkriget i mitten av 1800-talet blev Sveaborg på nytt indragen i väpnad kamp. Sveaborg var då omodern och förfallen, så när den engelska flottan angrep sommaren 1855 hade man inte mycket att sätta emot. På betryggande avstånd kunde engelsmännen vräka granater över fästningen, som skadades svårt. Sveaborgs eget artilleri nådde inte ens ut till angriparna. Det blev uppenbart att Sveaborg behövde moderniseras, och under 1860-talet förstärktes fästningen och nya kanoner köptes in.

sveaborg ryska kanoner

Kanonerna från ryska tiden går fortfarande att beskåda på strandvallarna.

© Shutterstock

Efter Finlands självständighet 1917 fungerade Sveaborg ett tag som fångläger efter det finska inbördeskriget. De gamla kasernerna blev fängelse, och huserade långt fler än vad de var byggda för. Misären tog död på omkring tusen fångar, medan några hundra blev avrättade. Bara ett år senare var detta dystra kapitel i Sveaborgs historia över.

I tjänst under andra världskriget

Snart började allt fler turister hitta till fästningen, men allt fick ett hastigt slut med det andra världskriget då en luftvärnsgarnison och ubåtsbas stationerades på Sveaborg. Efter kriget lämnade den finska militären gradvis Sveaborg, och turismen kunde sätta fart på nytt. Numera besöker omkring en miljon fästningen varje år. Med det är man Finlands mest besökta resmål.

Det är än i dag en mäktig anläggning som möter besökaren. Sveaborgs brokiga historia återspeglar sig i den blandning av byggnadsstilar som återfinns på ön, med exempel på både svensk, rysk och finsk byggnadstradition. En bit från hamnen ligger Sveaborgs garnisonskyrka, som också fungerar som fyr. Den byggdes under den ryska tiden i ortodox stil, men blev senare ombyggd i luthersk stil.

Sveaborgs besökscentrum är inrymt i en gammal magasinsbyggnad och öppnade 1998 när fästningen firade 250 år. Här får man nyttig information om fästningsområdet innan man passerar över träbron till öarna Vargön och Gustavssvärd där huvuddelen av fästningen ligger.

sveaborg krigsmuseum andra varldskriget

Sveaborgs krigsmuseums utställningar handlar främst om andra världskriget.

© Lars Olofsson

På fästningstorget på Vargön har Sveaborgs fader – Augustin Ehrensvärd – sin sista viloplats. Gravmonumentet sägs vara ritat av Gustav III. Vid torget ligger också Ehrensvärds kommendantbostad, där ett besök ger en fin inblick i fästningslivet för de bättre bemedlade. En bit från fästningstorget ligger den storslagna torrdockan som för sin tid ansågs som ett tekniskt underverk, och som än i dag är en imponerande syn.

Kungsporten och Vesikko

På Gustavssvärd kan man studera både 1700-talets och det sena 1800-talets fästningsteknik sida vid sida. Det böljande landskap som skapades efter att fästningen förstärktes efter bombningarna 1855 är i dag ett omtyckt friluftsområde med fantastisk utsikt mot Helsingfors. Här är det också ett måste att besöka Sveaborgs symbol – Kungsporten.

Ubåten Vesikko, som under andra världskriget hade Sveaborg som bas, ligger sedan 1973 som museifartyg på Gustavssvärd. För den som är intresserad av det självständiga Finlands väpnade historia rekommenderas ett besök på Krigsmuseet, där fokus ligger på striderna mot Sovjet under krigsåren 1939–45.

I dag bor omkring tusen personer på någon av fästningsöarna. Det militära arvet tas till vara på den finska örlogsskolan, där 250 kadetter utbildas varje år. Sveaborg förvaltas numera av det finska undervisnings- och kulturministeriet med målet att bevara och utveckla världsarvet till glädje för dagens och kommande generationer.

Publicerad i Militär Historia 2/2020