Den svenska FNL-rörelsen inledde en ny politisk era

FNL-rörelsen uttryckte kritik mot USA:s militära upptrappning i Vietnam. Rörelsen gav sitt fulla stöd till Sydvietnams nationella befrielsefront (FNL), och Vietnamfrågan blev snart brännande het i den svenska samhällsdebatten. Med okonventionella grepp gjorde man gator och torg till politiska arenor för att påverka den svenska opinionen.

FNL-demonstration

FNL-demonstration längs Södra allégatan vid Haga i Göteborg 1972. Bilden är kolorerad.

© Foto: Kamera-reportage/TT Nyhetsbyrån.

Sveriges första FNL-grupp bildades i Stockholm 1965 som svar på USA:s inblandning i Vietnamkriget. Inspirationen kom från de häftiga amerikanska antikrigsdemonstrationer. Stockholmsgruppen följdes av många lokalgrupper runtom i landet, och de flesta av medlemmarna fanns ute till vänster på den politiska skalan. Med vid tiden okonventionella grepp som flygblad, demonstrationer, slagord och apeller gjorde man gator och torg till politiska arenor.

FNL-rörelsen uttryckte kritik mot USA:s militära upptrappning i Vietnam. Samtidigt gav man sitt fulla stöd till Sydvietnams nationella befrielsefront (FNL), och Vietnamfrågan blev snart brännande het i den svenska samhällsdebatten. Rörelsen arbetade hårt för att påverka den svenska opinionen.

Rörelsen sammanföll med 1960-talets blomstrande ungdomskultur, där rockmusik, frisinnat sex, långt hår och nya klädstilar var ett uppror mot det etablerade samhällets normer. Även om den svenska FNL-rörelsen utsattes för såväl yttre motstånd som inre splittring, var den med och krattade manegen för 1970- och 1980-talens sociala rörelser – kvinnorörelsen, miljörörelsen, den progressiva musikrörelsen och byalags-rörelsen.

I Populär Historia nummer 11/2022 berättade vi historien om den svenska FNL-rörelsen. Hur lyckades FNL-rörelsen påverka den svenska opinionen? Och hur blev den början på en ny politisk era? Vill du läsa liknande historier om intressanta personer, avgörande händelser och viktiga fenomen – allt som format historien från forntid till idag, kan du beställa en prenumeration på Populär Historia.

Om du beställer en prenumeration just nu får du även en gåva: Retro FM-radio!