Fotografer fångade livet mitt i kriget

I början av 1942 upprättade USA:s flotta en enhet för att dokumentera och ge publicitet åt marinflygets verksamhet under andra världskriget. Framförallt ville man locka nya piloter men förbandets chef, Edward Steichen, hade större ambitioner. Han bad sina fotografer att fånga den lilla människans vardagsliv. Resultatet blev en fotohistorisk guldgruva.

uss lexington kartrum andra varldskriget e4Gc

Det pågår till synes koncentrerat arbete på denna bild från USS Lexingtons kartrum. När bilden togs opererade fartyget och dess flygplan i fientliga farvatten under striderna kring Gilbert- och Marshallöarna i december 1943.

gerald ford basket hangarfartyg monterey andra varldskriget
© Victor Jorgensen/US Navy

Gerald Ford i luftstrid

Även i krig finns tid för avkoppling. Här spelar några marinpiloter basket i däckhissen på det lätta hangarfartyget USS Monterey sommaren 1944. Notera texten »No smoking» på väggen till hisstrumman; en brand kunde bli förödande i ett skepp. Den hoppande mannen till vänster i strid om basketbollen är den framtida presidenten Gerald Ford.

hangarfartyg yorktown interior andra varldskriget
© Charles Kerlee/US Navy

Bomber i fartygets innandöme

Vapentekniker arbetar med tre bomber mellan några Grumman F6F Hellcat jaktflygplan i hangarfartyget USS Yorktowns grottlika innandöme mot slutet av 1943. I bakgrunden tittar andra besättningsmän på film.

usa marinflyg postutdelning munda new georgia andra varldskriget
© Horace Bristol/US Navy

Postutdelning på djungelö

Personal tillhörande marinflygets 104. och 106. bombflottiljer samlas runt en fanjunkare för postutdelning. Förbanden var landbaserade och fotot togs på ett flygfält vid Munda på djungelön New Georgia i Stilla havet i februari 1944.

hangarfartyg lexington flygare andra varldskriget
© Edward Steichen /US Navy

Briefing före uppdrag

Överstelöjtnant Paul D. Buie har genomgång med en skara piloter på hangarfartyget USS Lexington inför ett uppdrag någon gång mot slutet av 1943. Samtliga piloter bär flyghjälmar och flytvästar. I bakgrunden står en Grumman F6F Hellcat, som då var marinflygets främsta jaktflygplan.

Sårad i luften över Rabaul

Besättningsmän på hangarfartyget USS Saratoga lyfter ut en sårad flygsoldat ur tornet på en Grumman TBF Avenger torpedbombare. Mannen sårades under en flygstrid över Rabaul i Bismarckarkipelagen i Stilla havet den 5 november 1943. Han överlevde sina skador.

hangarfartyg hornet eldgivning 40 mm luftvarnsartilleri andra varldskriget
© Charles Kerlee/US Navy

Hårt jobb vid Boforskanonen

Luftvärnsartillerister sliter för livet vid en kvadrupel Bofors 40 mm luftvärnskanon på hangarfartyget USS Hornet den 16 februari 1945. Under sina 16 månaders krigstjänstgöring i Stilla havet utsattes skeppet för 59 flygattacker utan att träffas en enda gång. Notera tomhylsorna på däcket framför pjäsen.

marinflyg lexington piloter firar andra varldskriget 1943
© Edward Strichen/US Navy

Glädje efter fina skalper

En skara marinpiloter strålar av glädje i november 1943; de har just tagit några fina skalper i striderna kring Tarawa i Stilla havet och man kan misstänka att en del av glädjen handlar om att de ännu lever och har hälsan.