Kronans 107:e kanon hittad

Det är mer än 300 år sedan regalskeppet Kronan sjönk, men ännu gör dykarna nya fynd. Under sommarens undersökningar hittade man fartygets 107:e kanon i bottendyn utanför Ölands kust.

En av Kronans kanoner sticker upp ur bottenleran.

© Kalmar läns museum

I somras genomfördes undersökningar vid regalskeppet Kronan utanför Öland för 39: året i rad. Då påträffades en tidigare okänd bronskanon – den 107:e i ordningen av de 110–114 som örlogsfartyget var bestyckad med. 60 kanoner bärgades redan några år efter förlisningen år 1676 medan 44 stycken togs upp på 1980-talet.

– Vi har länge vetat att två kanoner ligger en bit från själva vraket, nedsjunkna i leran vid vrakplatsen, säger Lars Einarsson, ansvarig för Kronanundersökningarna vid Kalmar läns museum.

– När vi i somras skulle frilägga dem för närmare undersökning hittade vi ytterligare en bronskanon som inte tidigare varit känd. Den ligger under vrakets babordssida, nära en av tidigare kända pjäserna, med bara bakstycket synligt.

35.000 föremål bärgade

Under snart fyra decennier av undersökningar har arkeologerna bärgat 35.000 föremål från Kronan: silvermynt, skulpturer, musikinstrument, textilier, timglas och ett spännande kabinettskåp med navigationsinstrument, pipor och bestick. Lars Einarsson beskriver fartyget som ”en historiebok från 1600-talet” som berättar om stormakten Sverige, om livet i flottan, men också om hur samhället i stort fungerade.

Regalskeppet Kronan, även kallad Stora kronan, togs i tjänst 1672 och gick under bara fyra år senare under slaget vid Ölands södra udde.

Upptäcktes av Anders Franzén

Kronan upptäcktes 1980 av Anders Franzén, samma man som hittade Vasa på 1950-talet. Regalskeppet hade då legat på botten i 304 år, sedan förlisningen i slaget vid Ölands södra udde. Under slaget – en del av skånska kriget – var hon i strid med danska och nederländska flottor, men sjönk efter en alltför tvär gir. Bara drygt 40 personer av den närmare 850 man starka besättningen överlevde.

Bronskanonerna ombord representerade ett stort värde, varför man nästan omgående började ta upp dem. Operationen genomfördes flera somrar i rad genom specialbyggda dykarklockor. Det var ett tungt och farligt arbete som dock gav ordentlig utdelning.

Svensk maktdemonstration

Den äldsta kanonen som hittills påträffats är gjuten 1514, den yngsta 1661. Det speciella med dem är att många, närmare hälften, är krigstroféer tagna av fienden.

– Det visar att Kronan inte bara var ett fungerande örlogsfartyg utan också en flytande maktmanifestation av stormakten Sveriges ambitioner vid den här tiden, säger Lars Einarsson.

Under hösten ska kanonerna på botten undersökas ytterligare och eventuellt bärgas med hjälp av försvarsmaktens ubåtsräddningsfartyg Belos.