Andrée-expeditionen

I juli 1897 strandade luftballongen Örnen definitivt på isen. Den djärva expeditionen blev ett fiasko. Salomon August Andrée, Knut Frænkel och Nils Strindberg skulle aldrig nå Nordpolen, som tänkt. Istället skulle de dö, det är väl känt. Men än idag, 124 år senare, kastar ny forskning ljus över vad som hände på isen och i det sista lägret. Kanske hade de tre männen kunnat klara sig?

En bild av Örnen, strax efter att luftballongen havererade på isen

Nils Strindberg var expeditionens fotograf. Här har han tagit en bild av Örnen, strax efter att luftballongen havererade på isen, den 14 juli 1897.

© Tekniska museet

Aldrig förr hade människor företagit en luftresa som hade varat så länge. Och aldrig förr hade någon sett polaris och vita björnar från ovan. Ändå kändes det nog som ett stort misslyckande när ingenjör Salomon August Andrée och hans två medresenärer efter dryga 65 timmars färd slutgiltigt tvingades att nödlanda med luftballongen Örnen ute på den arktiska oceanen. Det oönskade landningsstället låg knappt 50 mil från startpunkten på Danskön, på en plats där ingen människa tidigare hade varit.

De hade bara färdats en liten bit av sträckan som de hade tänkt sig, samtidigt som de befann sig så långt ut i packisen att räddningen var avlägsen. "Två gånger granskade jag horisonten noggrant åt alla håll utan att finna land" skrev ingenjören i sin dagbok. Sedan började marschen mot undergången.

Stor nyhetshändelse

Det är knappast någon överdrift att kalla Andrées polarexpedition 1897 för en av det sena 1800-talets mest omtalade nyhetshändelser, i detta den nationalistiska yrans och de heroiska polarfärdernas tidevarv.

– Det var jättestort, inte bara i Sverige. Det var som den tidens månlandning, säger läkaren och författaren Bea Uusma, som i många år har forskat kring polaräventyret, och 2013 tilldelades Augustpriset för fackboken Expeditionen – min kärlekshistoria.

Efter dryga 65 timmar i luften, den tidsmässigt dittills längsta luftfärd som någonsin hade gjorts, tvingades Örnen ner för gott.

I packningen fanns, förutom kläder och utrustning för att klara sig på isen, även såväl ryska rubel som amerikanska dollar och högtidskläder. Efter flygningen över Nordpolen – vilket hade kommunicerats tydligt i marknadsföringen av expeditionen – skulle sällskapet ju kunna hamna på välkomstbankett i Ryssland eller Alaska.

Om nu Nordpolen fortfarande var målet. Kanske hade expeditionsmedlemmarna sinsemellan redan för länge sedan insett att det skulle bli svårt att nå det målet, under rådande förutsättningar. En del tyder i alla fall på det:

"Skulle ni icke få höra af oss i år, så är det möjligt att vi öfvervintra någonstädes i polarregionen. På Frans Josefs land erbjuder en övervintring icke den ringaste svårighet" skrev Knut Frænkel i ett brev till sin mor strax innan Örnen lyfte.

Tappade styrförmåga

Vid starten den 11 juli 1897 lossnade de flesta av de släplinor som man hoppades skulle ge ballongen en aning styrförmåga. Samtidigt gjorde starka vindar att gondolen doppade i vattnet. Besättningen tvingades därför att dumpa ballast direkt, och de följande timmarna blev situationen allt mer desperat ombord.

Ballongen seglade fritt med vindarna, ömsom för högt med följden att den tappade vätgas, ömsom farligt nära isen. Efter tio timmar i luften följde en skumpig resa när gondolen om och om igen hade kontakt med isen och allt mer tyngdes av den fuktiga atmosfären.

Till sist gick det inte längre. Efter dryga 65 timmar i luften – den tidsmässigt dittills längsta luftfärd som någonsin hade gjorts – tvingades Örnen ner för gott. Och där stod nu de tre männen på isen. Visserligen var de fysiskt starka och hade gott om förnödenheter, men de hade minimala kunskaper om arktiska förhållanden.

Vi vet alla hur det slutade. I "dödslägret" på Vitön, funnet 33 år senare. Vi återkommer till det. Men först: Hade expeditionsmedlemmarna kunnat undkomma döden redan här, kort efter landningen, och ta sig tillbaka till civilisationen?

Denna fråga har sysselsatt Björn Lantz, professor i ekonomisk analys vid Chalmers tekniska högskola. Han har publicerat flera vetenskapliga artiklar om Andrées expedition, där han närmar sig den ur ett logistiskt perspektiv. Slutsatsen som han har dragit är att de tre ballongfararna egentligen hade goda chanser att klara sig – om de bara hade fattat bättre beslut, utifrån den information de faktiskt hade.

Ett avgörande beslut

De hade cirka tre månader på sig innan polarmörkret skulle börja lägga sig. Expeditionen stod inför några olika alternativ. Ett var att börja gå de dryga 40 milen i sydvästlig riktning mot Mosselbukten på Svalbard, där Nordenskiölds expedition 25 år tidigare hade byggt en stuga och lämnat en del förnödenheter.

– Det hade väl kanske gått att övervintra i stugan, men det fanns inte jättemycket resurser där, säger Björn Lantz.

På vägen skulle de i så fall också ha passerat Sjuöarna, där en tysk jaktexpedition hade lovat att trots svåra isförhållanden försöka gå iland och placera en depå med förnödenheter åt svenskarna. Andrée räknade dock knappast med en depå här, och när Örnen lyfte visste han inte att tyskarna faktiskt lyckades med sin föresats. Från ballongen hade han förgäves spanat efter tyskarnas fartyg, Express.

Isens rörelse

Om de strandsatta ballongfararna hade valt den här riktningen skulle de hur som helst ha haft en annan mycket stor fördel – då hade de fått hjälp av isens förväntade rörelser. I den här delen av Arktis driver isen (genomsnittligt över tid) i sydvästlig riktning, ett par kilometer om dagen. Detta även om riktningen i ett kortare perspektiv kan vara annorlunda.

Denna isdrift hade den norske polarforskaren Fridtjof Nansen utnyttjat några år tidigare, när han försökte att nå Nordpolen genom att låta fartyget Fram frysa fast i isen och driva med den.
– Andrée kände definitivt till isdriften, han hade ju till och med träffat Nansen efter dennes expedition, säger Björn Lantz.

Luftballongen Örnen

Örnen lyfter från Danskön. De vindar som blåste i juli 1897 kunde, enligt forskare, inte ha tagit ballongen till Nordpolen, men möjligen till Kap Flora på Frans Josefs land.

© Tekniska museet

De kunde inte ha nått Nordpolen

Ett forskningsprojekt kallat Twentieth Century Reanalysis Project (20CR) återskapar väder och klimat dag för dag och timme för timme, från 1806 fram till idag. Man gör det med hjälp av historiska väderobservationer och datasimuleringar. Dieter Etling, professor i meteorologi på Leibniz University i Hannover, använde 2017 data från 20CR för att förstå Andrée-expeditionens förutsättningar.

Några väderstationer fanns det inte i polartrakterna 1897, och inga prognoser kunde därför göras. De enda väderdata som Andrée hade tillgång till var de som hade samlats in under det internationella polaråret 1883.

Meteorologen Nils Ekholm, som ursprungligen skulle ha varit med på resan men som hoppade av, gjorde utifrån 1883 års data projektioner över vindarna i polarområdet. Dessa visade på nödvändiga – för en lyckosam färd till Nordpolen – sydliga vindar under juli. Därför valde Andrée denna månad för avfärden.

När expeditionen startade från Danskön den 11 juli 1897 blåste det mycket riktigt sydliga vindar. Men dessa byttes mot västliga och tidvis ostliga vindar, fram till nödlandningen den 14 juli.

Enligt datan från 20CR blåste det efter den 14 juli vindar som omöjligen hade kunnat föra ballongen till Nordpolen. Detta även om ballongen inte hade råkat ut för de missöden som skedde vid start, samt om vädret i övrigt hade varit perfekt, med temperaturer över nollpunkten, och varken dimma eller regn.

Däremot, menar Dieter Etling, hade en ballong i bra skick kunnat föras med de nordvästliga vindar – som enligt 20CR rådde vid tillfället – till Frans Josefs land, och lägret på Kap Flora. Alltså det läger som expeditionsmedlemmarna senare försökte att nå till fots.