Gustav III visas runt i det vatikanska skulptur­galleriet av påve Pius VI.
1700-talet

När kungen och hans följe lämnade Sverige 1783 var det officiellt för en rekreations- och kulturresa. I Italien kunde Gustav III förvisso både vila en bruten arm och beskåda antik konst och arkitektur. Men det bakomliggande syftet med resan var att knyta krigsallianser.

Skyddsrum i Uppsala under  en beredskapsövning 1940.
1900-tal

En studie visar att de många skyddsrummen var en del i en fredlig folkhemsvision.

Gustaf Adolf Reuterholm
1700-talet

När Gustav III mördades 1792 var hans son Gustav (IV) Adolf tretton år gammal. Den som formellt fick makten var kronprinsens förmyndare, hertig Karl. Men i praktiken regerades Sverige – med mycket fast hand – av friherren och "storvesiren" Gustaf Adolf Reuterholm.

Kungar drottningar

Drottning Kristina abdikerade från Sveriges tron 1654 och konverterade till katolicismen. Vid 27 års ålder flyttade hon till Rom och etablerade sig som en av stadens kulturpersonligheter. I den eviga staden fann hon kärleken. Kristinas mångåriga relation med kardinal Decio Azzolino framträder tydligt i bevarade brev.

Kungar drottningar

Flera av Sveriges kungliga gravar har öppnats vid åtskilliga tillfällen under seklernas gång, inte sällan av politiska skäl.

Sveriges historia

Ny forskning nyanserar bilden av vad som hände när jämtarna blev svenskar i samband med freden i Brömsebro 1645. Statsskiftet bör inte tolkas i nationalistiska termer, menar historikern Thord Theland.

Kungar drottningar

Länge betraktades hon som landsförrädare, i dag ses hon snarare som en kulturell visionär. Drottning Kristina gjorde sig känd för att gå sina egna vägar – utan att tänka på vad omgivningen tyckte.

1800-tal

I slutet av 1800-talet växte en stor vrede fram i Kina mot västerländskt inflytande och västerlänningar. Det hela urartade i boxarupproret, då många utlänningar mördades under bestialiska former. Bland offren fanns en grupp svenska missionärer och deras barn. Här är deras historia.

1900-tal

För precis 40 år sedan, natten till den 28 oktober 1981, gick den sovjetiska ubåten U137 på grund i Gåsefjärden i Blekinge skärgård. Farkosten upptäcktes av en fiskare som slog larm till örlogsbasen. Några timmar senare hade kalla kriget – och världspressen – kommit till Karlskrona.

Kungar drottningar

Historieprofessorn och Kristinaexperten Marie-Louise Rodén skriver sin sista bok om drottningen. Den bygger på brev och skildrar hennes kärlek till Decio Azzolino.

Forntid

Under bondestenåldern blev människorna successivt mer bofasta. Detta påverkade inte minst hur de bodde och organiserade sig. Synen på perioden har på senare tid nyanserats sedan arkeologerna tagit del av nya genetiska och språkvetenskapliga studier.

1800-tal

När den svenska våldsstatistiken bedöms måste de många barnamorden räknas in. Det menar två historiker som bland annat via rättsprotokoll har studerat kvinnors våld i Sverige under 1800-talet.