Medeltiden

I det medeltida Europa var kätteri ett oerhört allvarligt brott som ofta ledde till att den utpekade dömdes till döden och brändes på bål. Kätterianklagelser förekom även i Sverige. Ett exempel är Botulf Botulfsson, som år 1303 förnekade att nattvardens vin och bröd var Jesu blod och kropp.

Kungar drottningar

En fjortonårig piga blev kungens älskarinna, förtrogna och – mot alla konventioner – hans lagvigda hustru. Karin Månsdotters upphöjelse till drottning var en skymf mot adeln i 1500-talets Sverige.

Nordiska sjuårskriget
Vasatiden

År 1570 avslutades nordiska sjuårskriget genom freden i Stettin. Sverige under Erik XIV utkämpade långdragna och hårda strider med Danmark och Lübeck både till lands och till sjöss. Märkligt nog är kriget relativt bortglömt trots det rika källmaterialet.

Medeltiden

”Det här är ju Game of Thrones på riktigt” tänkte Daniel Skogström när han läste in sig på Stockholms blodbad. Just nu spelar han in en dramadokumentär om händelserna 1520 som ledde fram till Gustav Vasas maktövertagande.

Kungar drottningar

1810 valdes en dansk prins till svensk kronprins. Den sjuklige Karl August hann inte sätta några avtryck innan han avled – men hans död ledde till en ny era i den svenska historien.

Forntid

Nu har de första bevisen för att smittkoppor fanns i Norden redan före vikingatiden presenterats. En stor internationell dna-studie av skelett har gett svaret.

1700-talet

Frihetstiden – perioden mellan Karl XII:s död och Gustav III:s statskupp – präglades av kampen mellan hattar och mössor. Det var ett stort steg mot en parlamentarisk demokrati, även om mutor och korruption var vardag.

Vikingatiden

Skeletten efter två kortvuxna personer som hittats i en grav i Tierp nyanserar bilden av vikingatiden. Osteologen Caroline Arcini menar att graven visar att toleransen för avvikande personer var större än vi tidigare trott.

Medeltiden

Han blev kung över hela Norden och försökte skapa en stormakt runt Östersjön. Men hans storslagna drömmar förverkligades aldrig. År 1439 störtades Erik av Pommern från tronen och blev i stället sjörövare på Gotland.

Kungar drottningar

Kristian IV tog över ett av Europas starkaste riken. Han lämnade efter sig ett Danmark i ekonomisk ruin, ständigt hotat av utplåning från arvfienden Sverige.

Hovet

Maskeraderna frodades vid de europeiska hoven som en av många festvarianter där de medverkande var utklädda. Under Gustav III:s tid var de kungliga maskeradbalerna i Stockholm populära tillställningar – fram till den i svensk historia så ödesdigra kvällen den 16 mars 1792.

Sveriges historia

Vi reder ut hur och när Sverige fick sina landskapsvapen. Och varför det bland alla örnar, lejon och andra djur finns en kransprydd jätte med stor stridsklubba?