Barnpensionaten kartläggs

Linköpingsforskare studerar 1900-talets barnpensionat och förlossningshem.

Korsnäsverkens barnpensionat i Kärradal

Korsnäsverkens barnpensionat i Kärradal, norr om Varberg.

© Örebro läns museum

På 1910-talet dök barnpensionaten upp i Sverige – institutioner där föräldrar ur övre medelklass och överklass kunde lämna sina barn för kortare eller längre vistelser. Den vanligaste orsaken var att föräldrarna skulle resa på semester, men det kunde också handla om att modern var sjuk, att barnet var besvärligt eller att det ansågs behöva miljöombyte.

Barnpensionaten fanns över hela Sverige och var som flest på 1950-talet. De sista försvann på 1970-talet med en utbyggd barnomsorg, nya familjeideal och en ändrad syn på barns behov.

Kvinnligt entreprenörskap

År 1993 gjorde journalisten Ylva Mårtens en omtalad radiodokumentär om sin egen upplevelse om att lämnas på pensionat, men i forskningen har dessa privata omsorgsföretag lyst med sin frånvaro.

Kanske för att de inte har passat in i bilden av den svenska välfärdsstaten med dess ideal av kollektivt ansvar för barn och gamla. Möjligen också för att pensionaten ingår i en sfär som först på senare tid har tilldragit sig historikernas intresse: kvinnligt entreprenörskap.