Lotten Wennberg

Vid mitten av 1800-talet var misären stor i Stockholm, med utbredd fattigdom och ohälsa. Men det fanns en osedvanligt godhjärtad filantrop som från sitt eget lilla socialkontor med spetsgardiner på Malmskillnadsgatan oförtrutet hjälpte många av stadens nödställda.

Lotten Wennberg

Lotten Wennberg (1815–64) ägnade sitt liv åt välgörenhetsverksamhet i Stockholm. Efter hennes död grundade drottning Lovisa »Lotten Wennbergs fond för hjelpbehöfvande« med syfte att fortsätta hennes gärning.

När filantropen Lotten Wennbergs begravningståg gick genom Stockholm var gatorna kantade av fattiga och gamla, som stödda på käppar ville ta ett sista farväl. Allt fler anslöt sig, där fanns människor från alla samhällsklasser.

Invid graven på Johannes kyrkogård syntes den berömda författarinnan Fredrika Bremer, som hade varit Lotten Wennbergs vapendragare. Ett regn av blommor och gröna blad singlade ner över kistan som sänktes i djupet, och solen sken som om det vore en vårdag, trots att det var november.

»Stor är den tomhet som hon lemnat efter sig« skrev Fredrika Bremer i en minnesskrift som publicerades både som särtryck i Tidskrift för hemmet och i Illustrerad Tidning. Härifrån kommer en del av materialet till denna artikel.

Lovorden haglade över Lotten

"Skyddsängel", "idealperson", "allas vän", "den allvetande", "kungafamiljens bästa allmoseutdelare". I tidningar från 1800-talet haglar lovorden över Lotten Wennberg. Kanske tar de i för den goda sakens skull, men det är uppenbart att hon var något alldeles extra.

En rask mamsell som i ur och skur stretade över malmarna för att hinna med så många hembesök som möjligt. En erfaren socialarbetare som hedrades med kungens medalj. Vän med trashankar, poliser, kommunaltjänstemän och stadens alla utarmade och ensamma kvinnor. "Lotten Wennberg, hon är på vår sida" menade de fattiga.

Redan som skolflicka var hon hjälpsam och tog sig an yngre och mindre försigkomna kamrater. En liten flicka utbrast: "Det måste jag då säga, att Lotten Wennberg är den märkvärdigaste menniskan i verlden."

Likt en nutida socialarbetare analyserade Lotten Wennberg behov, föreslog lösningar, ordnade försörjning, följde upp och utvärderade. Den lilla lägenheten på Malmskillnadsgatan, som hon delade med sin mamma och syster, blev en nod i hennes växande verksamhet, ett socialkontor med spetsgardiner.

När det offentligas pengar inte räckte, och det gjorde de sällan, utnyttjade Lotten Wennberg sitt nätverk i Stockholms grädda. På middagar och fester passade hon på att tala för sina skyddslingar. Med inlevelse och värme berättade hon om deras liv. Och innan kvällen var slut kunde hon ha ordnat både omsorg åt ett föräldralöst barn och en varm sjal åt en gumma.

Välgörenhetskonsult

Lotten fungerade som ett slags välgörenhetskonsult åt välbärgade personer, som ville skänka pengar men inte visste hur. Hon valde ut ett par behövande åt var och en att hjälpa på lång sikt, såg till att gåvorna kom fram, och rapporterade hur det gick.

Varje gång någon öppnade plånboken tackade hon med ett stort leende, "aldrig hade det funnits en gladare fattigvård". Syftet var hjälp till självhjälp, men inte att utjämna klasskillnaderna – de var Guds ordning.

I mitten av 1800-talet tillkom en lag som gav varje socken och stad ansvaret för fattigvården. Nu lagstadgades de fattigas rätt till hjälp. Samtidigt ökade inflyttningen till städerna, vilket skapade oro.

Arbetskraften behövdes till industrierna, men vad skulle hända med dem som förlorade arbetet eller blev sjuka? Hur skulle det offentliga kunna hjälpa alla? Tänk om systemet började utnyttjas, och människor lurade till sig understöd.

Fattigvårdsnämnderna stod snart upp till öronen i arbete. För att kunna bedöma alla ärenden behövde de kunskap om fattigdomen, helt enkelt fältarbetare. Lyckligtvis fanns redan en hel armada, Lotten Wennberg och hennes likar.

Fattigvården delades upp, de politiska och ekonomiska besluten stod männen för. Vårdandet var kvinnornas uppgift. Det är talande att Lotten Wennberg svarade avvärjande när hennes vänner frågade om hon hade reformplaner för fattigvården: "Nej, jag hjälper blott för ögonblicket."

Oavsett hur det var med den saken ökade hon de styrandes kunskap om stadens sociala förhållanden. "Det borde finnas en Lotten Wennberg inom hvar församling i Stockholm" sade insatta personer, "då kunde det bli något grundligt bevändt med fattigvården".

Ja, tjänstemännen lovsjöng henne, inte bara för hennes kunnande, utan också för att hon alltid dök upp vid rätt tid, var väl förberedd och hade ett tydligt ärende. Dessutom, berättar Fredrika Bremer, fick Lotten Wennberg dem att skratta åt eländet vilket "kändes uppfriskande och den verkliga nöden förlorade ingenting härpå".

Fruntimmersföreningar

En del av effektiviseringen av fattigvården var de så kallade fruntimmersföreningarna, där kvinnliga filantroper samarbetade. Lotten Wennberg var naturligtvis aktiv i flera av "de välgörande sällskaper inom hufvudstaden, der fruntimmer hafva något att säga".

I samband med kolerautbrottet i Stockholm år 1853 deltog Lotten Wennberg i bildandet av "Stockholms fruntimmersförening för barnavård" för att ordna fosterhemsplatser åt de hundratals barn som hade blivit föräldralösa under epidemin. Ordförande var Fredrika Bremer, och Lotten Wennberg valdes till sekreterare. Det var här de lärde känna varandra.

Fredrika Bremer beskrev förtjust sammankomsterna, som tack vare Lotten Wennberg och en viss humoristisk fattigvårdskamrer, blev muntra tillställningar: "Gladare sällskapsaftnar har jag icke haft."