Kristinas abdikation – vägrade giftermål och lämnade Sverige

Drottning Kristina är unik i svensk regenthistoria. Hon avsade sig tronen frivilligt och konverterade till en annan religion. Hennes beslut att abdikera har på ett orättvist sätt färgat synen på hennes regentskap. Det här är en del av en artikelserie där Bo Eriksson kastar nytt ljus över Sveriges historia.

Drottning Kristina abdikering

Beskedet att hon tänkte abdikera lämnade drottning Kristina (1628–89) redan ett år efter kröningen 1650. Samtida porträtt utfört av Sébastien Bourdon.

© Nationalmuseum

Det såg ut som om hon skulle krönas. Iklädd kunglig mantel satt drottning Kristina på en tron av silver. Hon bar krona på huvudet och i händerna hade hon spiran och äpplet. Men i själva verket var det hennes abdikation. Det var den 6 juni 1654 och platsen stora rikssalen på Uppsala slott.

Efter att drottningens abdikationsskrift lästs upp överlämnade hon regalierna, en i taget, till riksämbetsmännen och avkläddes sin mantel. Därefter höll hon sitt avskedstal. Ett samtida vittne skrev senare att drottning Kristina var ”skön som en ängel” och att tårarna föll hos de församlade riksdagsmännen. Dottern till den protestantiska hjältekonungen Gustav II Adolf (1594–1632) och Maria Eleonora av Brandenburg (1599–1655) var inte längre Sveriges drottning.

Innehållsöversikt

  Tre förklaringar till ab­dik­ationen

  Beslutet att abdikera hade inte kommit som en överraskning för riksrådet och riksdagen. Redan vid sin kröning 1650 utsåg hon sin kusin Karl Gustav (1622–60) till arvfurste och tronföljare. Ett år senare lämnade hon beskedet att hon skulle abdikera.

  Trots att riksrådet och riksdagens ständer försökte övertala henne att dra tillbaka sitt beslut, höll hon fast vid det. Varför, har historikerna undrat i århundraden. En förklaring har varit att drottning Kristina var katolik i hjärtat och därför ville abdikera. En annan anledning ska ha varit att hon hellre ville läsa och skriva, bilda sig, än regera som drottning.

  En tredje förklaring var hennes syn på kvinnans roll, att det var en drottnings plikt att gifta sig och föda arvingar. En plikt hon kände sig oförmögen att uppfylla. Enligt henne själv var det mer passande med en man på tronen, för en man kunde försvara riket och fäderneslandet med vapen i hand, ”dertill een quinsperson är incapabel”. Enligt historikerna i dag utesluter inte den ena orsaken den andra eftersom vi aldrig kommer att veta säkert.

  Nej, vi kommer aldrig säkert att få veta varför Kristina valde att konvertera, eftersom hon inte önskade att eftervärlden skulle få veta. Eftersom religionsbytet var en privatsak, går det inte att komma längre i sökandet efter ett svar och en mening – inte ens i dåtiden gick det att sträcka ut förståelsen längre.

  Kristina anklagas för att vara slösaktig

  Intresset för den katolska religionen växte fram successivt och fick extra kraft med planerna om äktenskapsfrågan – Kristina vägrade gifta sig trots riksrådets propåer – och successionen. Hennes förhållande till bland andra modern visar på en kritisk attityd gentemot samtidens genusföreställningar. Allt sammantaget bidrog till att övertyga en redan beslutsam Kristina om vad som måste göras.

  Beslutet att abdikera har påverkat eftervärldens syn på drottning Kristina. Man har bland annat beskyllt henne för att ha varit slösaktig med statens medel och för att ha fört en på tok för generös adlig utnämningspolitik. Sanningen är att den verkliga boven i dramat faktiskt var hennes far, Gustav II Adolf. Efter kungens död 1632 lät kansler Axel Oxenstierna kriget föda sig självt – Sverige var en huvudaktör i det trettioåriga kriget 1618–48 – vilket innebar att man sköt över alla kostnader på byar och städer.

  Denna oförmåga att under det pågående tyska kriget betala ut icke-adliga officerares löner under lång tid var en viktig anledning till att drottning Kristina senare delade ut adelskap. Hon gav dem adliga titlar som kompensation för ekonomiska avbräck, personliga lidanden och stora förluster samt som belöning för deras insatser.

  Kristina ärvde ett strukturellt problem – som hon löste. Hon var i själva verket en mycket klok regent.

  Drottning Kristina Maria Eleonora

  Maria Eleonora (1599–1655) av Brandenburg hade misslyckats med det mesta enligt dottern Drottning Kristina.

  © Nationalmuseum

  Ett känslomässigt kallt och stört moder-dotter förhållande

  En ofta diskuterad fråga när det gäller drottning Kristina – vid sidan av den om hennes abdikation – är hennes förhållande till modern. Den unga Kristinas relation till Maria Eleonora (1599–1655) av Brandenburg var av en mycket komplicerad art.

  Det var ett känslomässigt kallt och stört moder-dotter förhållande som påverkade Kristinas liv som vuxen, genom att den bestämde hennes självbild och uppfattning om kvinnlighet. I vuxen ålder uttryckte Kristina bestämda åsikter om kvinnor och makt; uppfattningar som inte var till kvinnornas fördel för att formulera det milt.

  Exildrottningens ord om det egna könets oförmåga att sitta på maktens tinnar avslöjar ett självförakt samtidigt som hon riktar en hånfull nedlåtenhet mot en mor som enligt dottern hade misslyckats med det mesta.

  Drottning Kristina | René Descartes

  René Descartes dog i Stockholm 1650.

  © Louvren

  I Rom finner Kristina kärleken

  När hon den 12 juni 1654 avreste från Stockholm och for söderut mot Kalmar och vidare till Danmark var det ingen som visste var hon skulle bosätta sig, inte ens riksrådet. Det blev till slut Rom.

  I den stora staden kom hennes liv att drastiskt förändras. För första gången i sitt liv mötte hon en man hon älskade. Hans namn var Decio Azzolino (1623–89) och till yrket var han kardinal. Denne påvens närmaste man kom att bli Kristinas livskamrat. Och precis som för vilket par som helst fanns där stunder av salig lycka och tider av motgångar och olycka. Men det är, som det brukar heta, en helt annan historia.

  Bo Eriksson är docent i historia vid Stockholms universitet och författare.

  Publicerad i Populär Historia 2/2019

  Fakta: Drottning Kristina

  1626 Kristina föds 8 december.

  1632 Gustav II Adolf, Kristinas far, stupar i slaget vid Lützen.

  1636 Kristina skiljs från sin mor, Maria Eleonora.

  1643 Börjar regelbundet gå på rådets sammanträden.

  1644 Myndigförklaras och tar över rikets styre.

  1649 Hennes kusin, Karl Gustav, väljs till tronföljare.

  1650 Karl Gustav blir arvfurste. Kristina kröns i Stockholms storkyrka.

  1653 Hennes tidigare gunstling, Magnus Gabriel De la Gardie, hamnar i onåd och förvisas från hovet.

  1654 Abdikerar i Uppsala 6 juni, övergår i hemlighet till katolicismen. Karl X Gustav kröns.

  1655 Blir officiellt katolik. Den 23 december gör hon sitt intåg i Rom. Blir bekant med kardinal Decio Azzolino.

  1656 Planerar tillsammans med den franske kardinalen Mazarin att bli drottning av Neapel.

  1657 Låter avrätta sin hovstallmästare, markis Monaldesco, som enligt Kristina har röjt Neapelplanerna.

  1660 Karl X Gustav dör, Kristina återvänder tillfälligt till Sverige för att bevaka sina intressen.

  1689 Dör i Rom. Decio Azzolino blir hennes universalarvinge.

  Av Marie-Louise Roden.