Politiker

Den här våren ger Malmöoperan Verdis Maskeradbalen i en ny och omdiskuterad version. Handlingen har förlagts till 1980-talet och dramats huvudperson är inte, som i originalet, Gustav III, utan Olof Palme. Scenrum­met går i betonggrått, medarbetarna bugar och bockar och lyder hans minsta vink, i välregisserade framträdanden fladdrar fanorna, röda nejlikor regnar ner samtidigt som journalisterna krälar i stoftet med sina kameror och mikrofoner. I tredje akten blir Olof Palme skjuten, offer för ett svartsjukedrama efter en kärleksaffär med hustrun till sin närmaste medarbetare.

Politiker

Gustav Möller var den givne socialdemokratiske statsministerkandidaten, allmänt sedd som Per Albin Hanssons efterträdare vid dennes bortgång i oktober 1946. Men någon statsminister blev han aldrig. Efter en lång och dramatisk debatt i riksdagsgruppen valdes Tage Erlander till statsminister med 94 röster mot 73 för Möller.

Politiker

När Karin Kock 1947 utsågs till konsultativt statsråd av Tage Erlander blev hon den första kvinnan i en svensk regering.

Politiker

Elisabeth Tamm växte upp på godset Fogelstad, i Ju-lita socken strax utanför Katrineholm. Hennes barndom präglades av att hon var herrskapsflicka. Hon levde ett skyddat liv på godset och undervisades till­sam­mans med sin syster av guvernanter och informatorer.

Politiker

Före detta lägerfången Aleksandr Solzjenitsyn fick nobelpriset för sina skildringar av slavlägrens helvete.

Hitler som tysk soldat inför första världskriget.
Politiker

Privatpersonen Adolf Hitler var väl medveten om att hans dunkla förflutna stod i skarp kontrast till den aura av ordning, pålitlighet och handlingskraft som omgav Führern Adolf Hitler.

Politiker

Carl Gustaf Ekman började sin bana som journalist och redaktör för Eskilstuna-Kuriren och Afton-Tidningen. År 1911 blev han riksdagsman som en del av den frisinnade falangen inom Liberala samlingspartiet.

Politiker

Hjalmar Hammarskjöld är väl i dag mest känd som far till Dag Hammarskjöld, Förenta Nationernas generalsekreterare 1953 till 1961. Men Hjalmar hade själv

Politiker

Med sitt handlingsprogram för ett moraliskt leverne ville Benjamin Franklin göra sina landsmän mer konkurrenskraftiga. Hans syn på den lyckade affären som ett mått på framgång blev ett amerikanskt ideal.

Politiker

Förberedde sin återkomst Charles de Gaulle 1890–1970 (paus mellan 56–68 års ålder) Föräldrarna var lärare i Lille och sonen bäst i klassen. CG

Politiker

Intresset för vår politiska historia har länge varit i ökande. Ändå är de ledande aktörerna från tiden före det demokratiska genombrottet på något sätt placerade i karantän. Det är orättvist eftersom de i mångt och mycket lade grunden till dagens Sverige. Brukspatronen och statsmannen Christian Lundeberg är en sådan gestalt. Så här i 2000-talets början finns det skäl att uppmärksamma honom.

Politiker

Notisen ”Peróns åländske farbror har dött”, publicerad i Dagens Nyheter den 26 maj 1950, är lika kort och tydlig som ofattbar.