Var är Alexander den store begravd?

Brittisk historiker tror att Alexander den store förväxlats med evangelisten Markus.

Alexander avbildad på en antik mosaik i Neapel.

© Arkeologiska museet, Neapel

Var är Alexander den store begravd? Den frågan tycks alltjämt intressera forskarna. I en nyutkommen bok, The Lost Tomb of Alexander the Great (Periplus Publishing), hävdar den brittiske historikern Andrew Chugg, till mångas förskräckelse, att den antika krigsherren fått sin sista vila i Markusbasilikan i Venedig. I århundraden har katoliker vördat graven under det gyllene altaret som tillhörande evangelisten Markus och staden Venedig har tagit den urkristne förkunnaren till sitt skyddshelgon.

Alexanders grav hör till arkeologernas mest jagade troféer, men sökandet försvåras av alla de legender som spridits kring kungen. Efter 300-talet finns det ingen som med säkerhet kan sägas ha sett graven, än mindre några kvarlevor. Antika källor berättar att Alexander den store från början begravts i Memfis och därefter i ett mausoleum i Alexandria som ska ha besökts av såväl Julius Caesar och Caligula som Augustus. Därefter slutar spåren.

Förväxlades med apostel

Nu lanserar dock Andrew Chugg teorin att den mumifierade fältherren inte alls är kvar i det Egypten där han önskade bli begravd utan istället av misstag förts till Italien, förväxlad med Sankt Markus. Båda kropparna var, enligt Chugg, lindade i linnetyg. Chuggs tes går ut på att Alexander ”maskerades” som Markus för att skydda kroppen för uppretade kristna under ett uppror. Ungefär samtidigt talar andra källor om hedningar som i slutet av 300-talet brände Markus kvarlevor på samma plats i stadens centrum.

När ett par förslagna venetianska köpmän år 828 stal vad de trodde var Markus var det alltså istället Alexander de fick med sig från Alexandria till andra sidan Medelhavet.

Andrew Chugg hoppas nu på DNA-analyser av kvarlevorna, vilket upprör italienska katoliker som betraktar en gravöppning som helgonskändning. Alexanders far, Filip II, hittades 1970 i grekiska Makedonien, vilket orsakade uppståndelse i den arkeologiska världen.

Troligen reliker i Markuskyrkan

Richard Holmgren, svensk arkeolog som forskat om Alexander, tycker att Chuggs teori är av visst intresse, även om man ska vara försiktig med slutsatsen att det ligger en riktig kropp under altaret i Markuskyrkan. Förmodligen handlar det om reliker – oavsett om det gäller Alexander eller Markus. Holmgren påpekar också att även fyndet av Filip II var omstritt, och att en DNA-analys kanske skulle göra saken än mer förvirrande.