Carl Gustaf von Rosen – svensk pilot i hetluften

Carl Gustaf von Rosen fick sitt flygintresse från den ingifte morbrodern Hermann Göring. Den äventyrlige svenske greven byggde upp Etiopiens flygvapen.

Carl-Gustaf von Rosen i samband med matbombningarna i Etiopien januari 1977. Ett halvår senare tog kriget i landet hans liv.

© Sydsvenskan/IBL

För hundra år sedan, den 19 augusti 1909, föddes greve Carl Gustaf von Rosen. Han kom inte bara att göra sig känd som äventyrlig flygpionjär, utan också som den som byggde upp Haile Selassies etiopiska flygvapen. von Rosen engagerade sig för Abessinien efter det italienska angreppet 1936 och deltog på Finlands sida i vinterkriget mot Sovjetunionen. Han dog under brinnande krig i Ogaden-provinsen i Etiopien 1977.

Han föddes i Helgesta i Sörmland. Fadern, Eric von Rosen, var en känd upptäcktsresande. Som barn hade Carl Gustaf av sin äldre bror kallats ”guttaperkagossen”. Ingenting bet på honom, inte ens när hans far bestraffade honom för hans busstreck med den piska av flodhästskinn som han hemfört från sina afrikanska färder.

Någon flygutbildning hade inte Carl Gustaf, varken civil eller militär. Konsten att flyga hade han istället lärt sig närmast på egen hand. Han var fenomenal på att meka med olika flygplansmärken. På 1930-talet blev han känd som den mystiske ”Spökflygaren” som utförde livsfarliga flygkonster inför en skräckslagen publik.

Hermann Göring von Rosens morbror

Avgörande för flygintresset var hans ingifte morbror Hermann Göring. Som ung pojke hade Carl Gustaf fått sitta med i cockpiten hos morbrodern, som efter första världskriget blivit pilot hos Svenska Lufttrafikbolaget, SLA. En stormig kväll i Stockholm 1922 hade den tyske stridsflygaren åtagit sig att skjutsa Carl Gustafs far hem till Rockelstad. Väl framme bjöds piloten in på ett glas och mötte för första gången Karin Fock, Carl Gustafs unga moster. De båda blev blixtförälskade och gifte sig året därpå.

1936 anmälde sig von Rosen som frivillig ambulansflygare i Etiopien. Det, förklarade han, skulle ge mening åt hans liv. Genom sitt engagemang blev von Rosen också den etiopiske kejsaren Haile Selassies nära vän. I och med Etiopiens nederlag i kriget mot Italien måste han dock återvända till Europa.

Under återstoden av 1930-talet var von Rosen trafikpilot hos det holländska flygbolaget KLM. 1939–40 slutade han sin tjänst för att istället delta på Finlands sida i vinterkriget mot Sovjetunionen. Han lyckades också få sin förre arbetsgivare att donera tre flygplan som byggdes om av svenska Saab för strid på den finska sidan. Senare flög han reguljärflyg på linjen mellan Stockholm och Berlin.

Byggde upp Etiopiens flygvapen

Efter andra världskriget fick Carl Gustaf von Rosen i uppdrag att bygga upp ett kejserligt etiopiskt flygvapen. Selassie ville skaffa en krigsmakt efter europeisk förebild, men var misstänksam mot de gamla kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike. Sverige däremot tycktes fritt från koloniala ambitioner. Våren 1946 anlände tjugo svenska flyginstruktörer till Addis Abeba och senare samma år kom också ett skolflygplan från Saab, 91 A Safir, som användes för utbildning, men också för stridsuppdrag och transporter. Åren 1946–66 sålde Saab sammanlagt 46 lätta bombflygplan, Saab B 17 A, till Etiopien som kejsaren satte in mot upproriska undersåtar, bland dem motståndsrörelsen i Eritrea.

Efter att Imperial Ethiopian Airforce drabbats av flera haverier blev von Rosen petad som flygvapenchef och ersattes av en svensk yrkesofficer, överste Gösta Hård, som senare i sin tur ersattes av kollegan Christian Nilsson.

1956 begärde von Rosen avsked och övergick till det skånska charterbolaget Transair, som i 1960-talets början fraktade svensk FN-trupp till och från Kongo. Senare hjälpte von Rosen också den nigerianska utbrytarstaten Biafra att skaffa sig ett minimalt flygvapen, med fem lätt omgjorda sportflygplan från Malmö Flygindustri.

Matbombningar i Etiopien

1974–75 återvände von Rosen till Etiopien där han deltog i så kallade matbombningar till en svältande befolkning. Han tycks inte ha haft några betänkligheter inför att samarbeta med den nya militärregim som störtat hans gamle vän Haile Selassie, men som fortsatte kejsarens krig mot Etiopiens olika minoriteter och upprorsmän.

1977 dödades den då 67-årige von Rosen när huset han bodde i träffades under ett granatanfall mot staden Gode, i provinsen Ogaden, där han genomfört matbombningar. Ogaden hade invaderats av grannlandet Somalia som länge gjort anspråk på provinsen. von Rosen, berättade den somaliske befälhavaren Abdullah Ahmed för svenska journalister, hade stupat som god soldat efter hård strid.

Hans död blev förstasidesstoff i svenska tidningar, men snart trängdes dödsfallet ut av en hetare nyhet. Från kungliga slottet i Stockholm meddelades att en prinsessa – den blivande kronprinsessan Victoria – hade fötts.

Publicerad i Populär Historia 8/2009