Tutankhamuns mumie var täckt av kåda

När arkeologen Carter öppnade Tutankhamuns grav upptäckte han att mumien var balsamerad på ett ovanligt sätt. Den var täckt av stora mängder kåda som försvårade undersökningen av mumien.

Tutankhamun Grav Mumie

Arkeologen Howard Carter och en grävningsförman vid Tutankhamuns kista, 1925.

© Harry Burton/Apic/Getty Images

Den 4 november 2022 var det 100 år sedan den brittiske arkeologen Howard Carter (1873–1939) upptäckte Tutankhamuns (cirka 1341–23 f Kr) grav i Konungarnas dal. Det var den 4 november 1922 som man fann den trappa som ledde ned till den förseglade graven. Tre år senare, den 28 oktober 1925, öppnade Carter den innersta kistan och såg för första gången Tutankhamuns mumie.

Tuthankamuns död – skilda teorier

Den unge faraons kropp hade mumifierats på ett sätt som avvek från praxis. Balsamerarna hade bland annat använt ovanligt mycket kåda, vilket försvårade undersökningen av mumien. Armar och ben lossnade från kroppen, och den kända guldmasken fick skäras loss med en upphettad kniv.

Tutankhamuns mumie röntgades 1968 och 1978, och CT-scannades 2005. Bilderna har tolkats på olika sätt, och det finns flera teorier om sjukdomar och aktuell dödsorsak.

Tutankhamun Begravnings Mask

Tutankhamuns begravningsmask.

© Roland Unger

En tidigare tanke om att faraon skulle ha mördats med ett slag mot huvudet har förkastats, och ersatts av en teori om ett infekterat sår. Andra teorier inkluderar malaria, sickelcellsanemi, Freiberg-Köhlers syndrom och en attackerande flodhäst.

Flera forskare anser däremot att Tutankhamun var en på det hela taget frisk ung man. Alla är dock överens om att han var omkring 19 år gammal när han dog, omkring år 1323 f Kr. Dna-prover togs och analyserades 2007. Enligt analysen skulle Tutankhamuns föräldrar ha varit syskon, men resultaten är starkt ifrågasatta. Kung Akhenaton var sannolikt Tutankhamuns far.

Publicerad i Populär Historia 12/2022