Gudarna som styrde egyptiernas liv

I det forna Egypten fanns en gud för varje tillfälle i livet. De avbildades med djurhuvuden – eller som djur – och tillbads i ståtliga tempel. Här är de åtta viktigaste!

Detalj från bild ur den egyptiska De dödas bok. Gudarna Thot (längst till vänster) och Osiris (på tronen).

I det forntida Egypten var det härskarens ansvar att gudarna fick den uppmärksamhet de krävde för att landet skulle blomstra. Därför bekostade farao uppförandet av praktfulla tempel. Prästerskapet skötte de många och invecklade ritualerna, medan vanliga människor bara hade tillträde till templens förgårdar.

Gudarna var närvarande i människors liv året runt. I hemmen fanns enkla gudabilder som man vände sig till med böner och offergåvor. Man sökte också gudarnas beskydd genom amuletter och magiska besvärjelser.

En annan viktig del av religionen handlade om hur man förberedde sig för döden och vad som sedan hände i livet efter detta.

Nildalen mot öknen

Världsbilden var nära kopplad till naturen. Sol, måne, falkar och krokodiler tilldelades gudomliga och magiska egenskaper.

Motsatsen mellan Nildalens bördiga jord och den torra, ofruktsamma öknen genomsyrade alla religiösa föreställningar. Grönska symboliserade livet och torkan döden.

Den fornegyptiska kulturen fortlevde i omkring 3 000 år och under den tiden förändrades både gudar och riter, och en del gudar sammanblandades med varandra. Många av de egyptiska gudarna dyrkades fortfarande under romartiden och vissa av dem hade också inflytande på den tidiga kristendomen.

Här är de åtta viktigaste av de hundratals gudar egyptierna dyrkade.