Vad hände när Birka övergavs?

– Vi letar alltså efter perioden från 970 e Kr, när man säger att Birka övergavs, fram till början av 1300-talet, då vi har de första skriftliga referenserna kring Björkö by.

Forskningen kring Birka har pågått under flera århundraden, men trots detta vet arkeologerna fortfarande väldigt lite om vad som hände när vikingastaden försvann.

Under sommaren har amatörarkeologer under Annika Nordströms ledning grävt ut ett 75 kvadratmeter stort område på Västergårdens tomt i Björkö by. Fynden består av allt från djurben och avfallsrester till jordbruksföremål i järn, kritpipor och 1700-talskeramik. Men spår av medeltid och sen vikingatid har också hittats, vilket nu ger en för­djupad bild av livet på Björkö efter Birka.

Att de flesta människor lämnade ön i mitten av 900-talet är belagt. Utgrävningarna avslöjar att Birkaborna prydligt städade ur sina hus och drog iväg. Men enligt Annika Nordström verkar ett par familjer ha blivit kvar på ön och försörjt sig som jordbrukare i närheten av dagens Björkö by.

– Att det har funnits en kontinuerlig närvaro av människor på ön står nu utom allt tvivel, men vi har fortfarande inte hittat några spår av hus från tiden direkt efter att Birka övergavs.

Däremot har Annika Nordström och hennes medar­betare hittat rester av amforor från Medelhavsområdet och en vacker karneolpärla från 900-talet, som importerats från Kaukasus. Dessa fynd tyder på att Björköborna fortsatte att ha goda kontakter med omvärlden. Kanske övertog de en del av tidigare handelskontakter och Birkabornas smak för lyx. Dricka vin från Medelhavet och smycka sig med glaspärlor var nämligen inget som vanliga människor hade råd med.

– Fynden tyder på att det inte var vem som helst som bodde kvar på ön, berättar Annika Nordström. De kvarvarande har bibehållit goda handelsförbindelser och sannolikt har också kungamakten haft stort inflytande över ön.

Kungsgården Hovgården på Adelsö, ett stenkast från Björkö, fanns kvar ända in på medeltiden och under

1200-talets mitt byggdes Alsnöhus där. Kungen har alltså under hela medeltiden befunnit sig nära Björkö och sannolikt haft goda kontakter med bönderna där, menar Annika Nordström.

Publicerad i Populär Historia 11/2006