Mönstrade tänder prydde vikingar

Nu visar dock osteologen Caroline Arcini, Riksantikvarieämbetet, i sin nya forskning att även nordbor låtit rista mönster i sina framtänder.

Hos 24 olika vikingatida män i Sverige och Danmark har hon hittat spår efter utsmyckningar på överkäkens framtänder.

– Det handlar om horisontella linjer utförda med metallfil, säger Caroline Arcini. Vissa individer har en linje, andra flera, men utförandet är väldigt snarlikt och gjort med stor precision av någon som kunde sin sak. Mönstren påminner starkt om de som hittats i arkeologiskt material från indianer kring de stora sjöarna i USA.

Att märkena åstadkommits medvetet är Caroline Arcini säker på. Emaljska-dor eller felaktiga tandanlag är inte rim-liga förklaringar då det rör sig om så likartade mönster, de flesta återfunna på yngre män med friska tänder, menar hon.

– Det intressanta nu är ju att utröna vad de här männen hade gemensamt. Har de varit på samma ställe eller tillhörde de en gemensam yrkeskategori? Eller handlade det enbart om ett sätt att pryda sig?

Förhoppningsvis kan fynden ge nya kunskaper om vikingatidens kulturella kontakter. Under nästa år presenterar Caroline Arcini sin forskning i den ve-tenskapliga tidskriften American Jour-nal of Physical Anthropology, något som hon hoppas ska resultera i att arkeologer som gjort liknande fynd rapporterar dem till henne.

– Det har hittills varit svårt att över-tyga forskarna om att nordbor filat och smyckat sina tänder på ett så här med-vetet sätt. Kanske har man velat se det som något utpräglat icke-europeiskt.

Publicerad i Populär Historia 12/2004